ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.

slovensky_jazyk.png

  • Publikácia z edície Dialógy v EÚ prináša základné údaje o slovenskom jazyku, jeho podobe a štruktúrnych osobitostiach, ďalej o nárečiach, jazykovo-etnickej situácii na Slovensku, jazykovej politike v SR, legislatívnom zabezpečení práv národnostných menšín, výučbe cudzích jazykov na Slovensku, výskume slovenského národného jazyka a faktoroch podporujúcich rozvoj slovenského jazyka.