DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003. 506 s. ISBN 80-224 0719-4.

slovenski_jazykovedci_1996.png

  • Ďalší, v poradí už štvrtý zväzok personálnych bibliografií slovenských jazykovedcov, v ktorom autor spracoval jazykovednú produkciu za vyznačené obdobie. Ako každé bibliografické dielo aj táto publikácia predstavuje neoceniteľnú odbornú pomoc vedeckým a odborným pracovníkom z oblasti slovakistiky a slavistiky, vedcom z príbuzných odborov, ako aj iným záujemcom o jazykovednú slovakistiku a slavistiku.