MISLOVIČOVÁ, Sibyla a kol. (DOVIČOVIČOVÁ, Denisa, DUCHKOVÁ, Silvia, GURIČANOVÁ, Dana, KÁLMÁNOVÁ, Katarína, VANČOVÁ, Iveta): Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda 2020. 248 s. ISBN 978-80-224-1861-4

Slovenčina na každý deň Kolektívna monografia vedecko-popularizačného charakteru je určená pre profesionálnych používateľov jazyka, ale aj pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Aktuálne rady a odporúčania v oblasti používania slovenského jazyka – od pravopisu, cez morfológiu, syntax až po lexiku a výslovnosť – autorky spracovali s dôrazom na súčasné výsledky výskumu a s prvoradým zámerom, aby boli používateľsky prívetivé. Výber tém bol výsledkom tímovej spolupráce založenej na bohatých skúsenostiach s jazykovým poradenstvom a na kontakte s používateľmi jazyka. Nezvyčajným bonusom pre čitateľa sú testy v poslednej kapitole, ktoré poskytujú možnosť overiť si vedomosti zo slovenského jazyka, ale aj priestor na zábavu, spoločné chvíle strávené zaujímavo a poučne v rámci rodiny i v čase dištančného vyučovania.

Dostupná je tu.