KALESNÝ, František – SMATANA, Miloslav – JASENOVEC, Ján – BLAŽEK, Radomír: Rajecká dolina. Ed. Miloslav Smatana, Ján Jasenovec. Mesto Rajec 2018. 416 s. ISBN 978-80-570-0249-9.

Reprezentatívna publikácia Rajecká dolina predstavuje na viac ako 400 stranách výsledky etnografických, nárečových, sociolingvistických a čiastočne i archeologických výskumov, ktoré boli v nedávnej minulosti vykonané v tejto oblasti Slovenska. V časti Ľud Rajeckej doliny (F. Kalesný) je opísaná najstaršia história teritória, remeslá a cechy, doplnené náčrtom hmotnej a duchovnej kultúry skúmaného územia. Širší opis nárečia a jeho aktuálneho stavu v Rajci a najbližších obciach ilustruje výber z nárečového slovníka Rajeckej doliny a ukážky nárečových textov (M. Smatana). Ďalšiu podstatnú časť knihy tvoria poznámky o histórii a pôvode názvov obcí opisovaného regiónu a aktuálne výsledky výskumov týkajúcich sa Rajeckého hradu (J. Jasenovec). Publikáciu dopĺňajú kapitolky o preslávenej rajeckej rajčovine a odievaní v Rajeckej doline (M. Smatana, R. Blažek) a spracovaný výber zaujímavostí z kroniky mesta Rajec (M. Smatana).