MÚCSKOVÁ, Gabriela - MUZIKOVÁ, Katarína - WAMBACH, Viera. Praktická dialektológia : vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s. + CD. ISBN 978-3-200-02560-8.

  • Vysokoškolská príručka ponúka na praktickú analýzu a interpretáciu súbor nárečových ukážok z 28 lokalít Slovenska aj s autentickými videonahrávkami, základnou charakteristikou nárečia, slovníčkom a interpretačnými cvičeniami. Publikácia je výsledkom spolupráce Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni. Je určená predovšetkými študentom slovenského jazyka na slovakistických a slavistických katedrách vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí, ale môže poslúžiť aj študentom príbuzných študijných odborov (najmä etnológie, kulturológie a historických disciplín), ako aj iným záujemcom.