js_33.png Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno - nie? Eds. L. Molnár Satinská - I. Valentová. Bratislava: Veda 2016. 160 s. ISBN 978-80-224-1550-7.

PDF