ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovensko. In: Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, s. 139 – 292. ISBN 978-224-1334-3.

jazykove_pravo_a_slovanske_jazyky.png

Monografia ponúka súbor príspevkov popredných odborníkov na rozličné aspekty legislatívneho procesu – od teoretického pohľadu na jazykové právo až po príspevky zamerané na aktuálne nejexponovanejšie príklady aplikácie jazykového práva vo viacjazyčných slovanských komunikačných spoločenstvách, resp. v ich nástupníckych štátoch. Druhá časť publikácie prináša výsledky rozsiahleho výskumu jazykového práva v dvanástich krajinách s dominantným slovanským obyvateľstvom a v Hornej a Dolnej Lužici. Odborníci odpovedali na trinásť otázok mapujúcich jazykové právo v právnych dokumentoch: v jazykových zákonoch, v zákonných ú pravách týkajúcich sa médií, kultúrnych inštitúcií, jazykovej problematiky v kontexte štátneho občianstva, podnikania a školstva. Ďalšie otázky se týkali problémov terminologických: používania termínov, ako napr. štátny jazyk, úradný jazyk, jazyk vo verejnom styku, jazyk vnútorného a vonkajšieho úradovania, rokovací jazyk, vyučovací jazyk, národný jazyk, spisovný jazyk a pod., ďalej pojmov menšina, menšinový jazyk atď. Výsledky výskumu sa prezentujú z dvoch hľadísk – ako súborný prehľad jazykového práva v slovanských krajinách a ako jazykové právo v jednotlivých slovanských krajinách.