Jazyková kultúra a terminológia

Zborník štúdií venovaný Matejovi Považajovi. Ed. S. Mislovičová.

Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015. 248 s. ISBN 978-80-224-1497-5.

Zborník z rovnomennej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea PaedDr. Mateja Považaja, CSc. Príspevky sú venované témam blízkym jubilantovi – výskumu súčasného slovenského jazyka, najmä oblasti teórie a praxe jazykovej kultúry, lexikológie, lexikografie, onomastiky – a v publikácii sú zoradené tak, ako odzneli na konferencii. V posledných kapitolách sa čitateľ môže oboznámiť s podrobným životopisom jubilanta, ako aj s bibliografických súpisom jeho prác za roky 1970 – 2014.