Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. M. Šimková. 1. vyd. Bratislava: Veda 2006. 207 s. ISBN 80-224-0880-8.

insight_into.png

  • Zborník predstavuje súbor slovenských a českých štúdií, ktoré vznikli na báze prednášok a seminárov realizovaných v Slovenskom národnom korpuse v r. 2002 – 2004. Pre záujemcov o korpusy a korpusovú lingvistiku prináša aktualizované informácie o vybraných slovenských a českých projektoch (slovníky a gramatiky na korpusovom materiáli, závislostný korpus, špecifické lingvistické výskumy na korpuse).