MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 2. vyd. Bratislava: Veda 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5.

hydronymia_povodia_oravy.png

  • Druhé, prepracované vydanie hydronymie Oravy vychádza zo zásad spracovania hydronymie podľa projektu Hydronymia Slovaciae. Hydronymiu povodia rieky Oravy spracúva tak na slovenskej, ako aj na poľskej strane.

PDF