Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Ed. R. Garabík. Bratislava: Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9.

computer_treatment.png

  • Zborník príspevkov zo štvrtého ročníka konferencie SLOVKO. Hlavné témy konferencie: teoretické otázky komputačnej lexikografie a terminografie, bilingválna lexikografia a terminografia, slovníková štruktúra a tvorba slovníkových hesiel, tvorba korpusov, nové metódy v extrahovaní dát a získavanie terminológie z korpusov, terminologické databázy a systémy terminologického manažmentu, lingvistické súčasti informačných systémov.