Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2005. 168 s. ISBN 80-224-0879-4.

aktualne_otazky_sucasnej_syntaxe.png

  • Zborník je súborom materiálov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 7. – 8. novembra 2002 v Budmericiach s cieľom iniciovať prípravu akademickej syntaxe slovenského jazyka. Príspevky 9 slovenských a 10 českých bádateľov v oblasti gramatiky a počítačového spracovania prirodzeného jazyka prinášajú aktuálny obraz o súčasných syntaktických výskumoch v našich krajinách.