Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. D. Majchráková – R. Garabík. Brno: Tribun EU 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6.

Príspevky v zborníku zo 6. ročníka medzinárodnej konferencie Slovko sú tematicky zamerané najmä na nástroje textovej analýzy, tvorbu a využitie jazykových zdrojov, lingvistické zložky informačných systémov, preklad s počítačovou podporou, lokalizáciu a lexikografiu, didaktiku vyučovania cudzích jazykov s počítačovou podporou a pod.

PDF