slovake.eu - Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

1.11.2021 – 31.10.2024

Koordinátor projektu: Edukácia@Internet

Zodpovedný riešiteľ: Radovan Garabík

Partnerské krajiny: Nemecko, Francúzsko, Litva

Program: Erasmus+ KA220-ADU - Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

http://slovake.eu Anotácia: Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť e-learningových materiálov na učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom portálu slovake.eu, ktorý sa rozšíri o vývoj nových e-learningových materiálov so zameraním na situácie a slovnú zásobu, ktorá je relevantná pre migrantov na Slovensko. Obsah bude inovatívny z hľadiska e-learningu v kontexte slovenského jazyka, interaktívny a užívateľsky prívetivý – umožní účasť učiacich sa s rôznymi IT zručnosťami, záujmami a potrebami. Cieľovou skupinou, ktorá využije výsledný výstup projektu, sú ľudia, ktorí majú záujem učiť sa slovenský jazyk z rôznych dôvodov, ale predovšetkým preto, že sa plánujú presťahovať na Slovensko a nejaký čas tam žiť, či už ako pracovní migranti, z rodinných dôvodov alebo ako študenti. Zameriame sa na dospelých študujúcich so žiadnou alebo veľmi malou znalosťou slovenského jazyka.

Portál slovake.eu: https://slovake.eu/sk