European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)

2019 – 2023

Zodpovedný riešiteľ z SAV: Radovan Garabík

Program: COST

Anotácia: Projekt kladie dôraz na využitie otvorených prelinkovaných lingvistických dát (LLOD) v lingvistike a dátovej vede, čomu sa prispôsobuje aj spolupráca slovenskej riešiteľskej organizácie, so zameraním sa na tvorbu a aplikácie LLOD v slovenskom jazykovednom prostredí. Na projekte pracuje 41 spoluriešiteľských inštitúcií.

Stránka projektu