Analýza bulharsko-slovenských/slovensko-bulharských lexikálnych dát pomocou metód počítačového spracovania jazyka

IT-based Analyses of Bulgarian-Slovak/Slovak-Bulgarian Lexical Data

2018 – 2020

Zodpovedná riešiteľka: Mária Šimková

Spoluriešitelia z SAV: Jana Levická, Daniela Majchráková

Partnerské krajiny: Bulharsko

Program: Medziakademická dohoda

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je analýza bulharských a slovenských lexikálnych jednotiek použitím metód počítačového spracovania jazyka, pričom výskum je zameraný na bežné, ako aj na terminologické a frazeologické lexikálne jednotky. V rámci projektu sa očakáva rozšírenie existujúcich lexikálnych zdrojov, predovšetkým bulharsko-slovenského a slovenského-bulharského paralelného korpusu.