Pravidlá slovenského pravopisu

3., upravené a doplnené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2000.

Pravidlá slovenského pravopisu sú jednou zo základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka.

Internetová verzia

Na tejto stránke nájdete kompletný text tretieho vydania Pravidiel slovenského pravopisu (PSP) z r. 2000. PSP sú rozdelené na textovú a slovníkovú časť, textovú časť si môžete pozrieť tu, v slovníkovej časti sa dá vyhľadávať tu. PSP obsahujú oproti tlačenej verzii niekoľko drobných úprav:

  • nie je zachované formátovanie a stránkovanie,
  • opravili sa niektoré tlačové chyby a preklepy, bez zmien v existujúcom systéme slovenského pravopisu a slovenskej lexiky.
  • vynechané slovo lego®