Kurič, údržbár

TPP na dobu určitú, úväzok: 60 %

Obdobie: 1.10.2019 – 31.5.2020

Plat: 369 €

Kuričské skúšky (2 plynové kotly Buderus Logamax 63 KW)

Pracovná náplň obsahuje najmä vykonávanie nasledujúcich činností:

- Zabezpečovanie prevádzky kotolne vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch

- Vykurovať budovu počas vykurovacieho obdobia a vykonávať bežnú údržbu zariadenia a kontrolu vykurovacieho systému

- Vykonávať drobnú údržbu elektrickej, vodovodnej a plynovej inštalácie a zariadenia pracoviska (zámky na dverách, vodovodné batérie a pod.)

Informácie: Ing. Jana Gírethová, mobil: 0905 959 523