Slovník prepisov z orientálnych jazykov

Slovník je praktickou príručkou populárnych (t. j. nevedeckých) prepisov pojmov z vybraných orientálnych jazykov (arabčiny, austronézskych jazykov, čínštiny, hindčiny, japončiny, kórejčiny, sanskrtu, starej egyptčiny, turečtiny a vietnamčiny). Základom prepisov je fonetická transkripcia orientálnych písem, ktorej cieľom je pomocou grafického systému slovenčiny čo najpresnejšie zachytiť znenie príslušného pomenovania v pôvodnom jazyku. Slovník je určený autorom, publicistom, moderátorom, prekladateľom a ostatným, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s pojmami z orientálnych jazykov. Vzniká na pôde Ústavu orientalistiky SAV a bude sa priebežne dopĺňať o nové pomenovania.

Zoznam autorov

Vyhľadávanie: