Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997)

M. Majtán: Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 - 1997 (Bratislava: Veda 1998).

Vyhľadávanie

textová časť

slovníková časť