Medzinárodný poradný výbor

  • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – zástupca riaditeľky Ústavu formálnej a aplikovanej lingvistiky Karlovej univerzity v Prahe, Česká republika (Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
  • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan-Michael Newerkla – vedúci Slavistického inštitútu Viedenskej university, Rakúsko (Institut für Slawistik, Universität Wien)
  • prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – vedúca Oddelenia etymológie a geolingvistiky Inštitútu poľského jazyka Poľskej akadémie vied (Instytut Języka Polskiego PAN) a riaditeľka Lingvistického ústavu Filologickej fakulty Jagellonskej univerzity v Krakove, Poľsko (Instytut Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego)