Portál Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny

Index slov a tergo (v retrográdnom usporiadaní)

-a -b -c -d -dz -dž -e -f -g -h -ch -i -j -k -l -m -n -o -p -q -r -s -t -u -v -w -x -y -z

-a
a
kakaa
ba
Aba
baba
Gaba
Araba
narába
zarába
obrába
prerába
hraba
dorába
korába
jastraba
vyrába
liečba
skladba
svadba
chodba
hudba
sadzba
Abeba
Incheba
aleba
chleba
Kotleba
neba
pahreba
treba
netreba
potreba
spotreba
seba
teba
Drogba
iba
galiba
koliba
hríba
Svíba
maľba
streľba
ba
voľba
bomba
hanba
oba
Boba
Jacoba
doba
podoba
chudoba
ba
Roba
choroba
roba
osoba
farba
Korba
tvorba
Srba
Štrba
kresba
modlitba
duba
huba
tlčhuba
Kuba
Jakuba
Ľuba
ľúba
hlúba
Holuba
holuba
samoľúba
zhruba
Poruba
zuba
kozuba
stavba
stavba
zahýba
prehýba
ohýba
zohýba
uhýba
vyhýba
chyba
chýba
ryba
väzba
izba
hrozba
služba
družba
žba
pôsobiaca
horiaca
vriaca
Mesiaca
mesiaca
súvisiaca
smrtiaca
ležiaca
stojaca
paláca
prepláca
dopláca
spláca
vypláca
domáca
práca
spolupráca
stráca
vytráca
buráca
zaburáca
potáca
krváca
vykrváca
trváca
výrobca
Čadca
vládca
poradca
rozhodca
predchodca
chodca
vodca
sprievodca
srdca
sudca
pleca
vreca
Kubica
Fica
trojica
dvojica
ca
Skalica
Belica
komplica
ulica
panica
hranica
stanica
Dubnica
nemocnica
radnica
Senica
knižnica
špica
Erica
igrica
rica
Bystrica
Maurica
Ďurica
Kurica
Lasica
tisíca
Lipšica
matica
šľachtica
Nohavica
polovica
novica
Janovica
obhajca
vajca
umelca
rámca
záujemca
poslanca
vyslanca
veľvyslanca
romanca
zamestnanca
obranca
záchranca
ochranca
šanca
tanca
bratanca
zástanca
Lučenca
mládenca
kredenca
novorodenca
spojenca
milenca
flamenca
splnomocnenca
vápenca
Senca
poistenca
venca
ruženca
zločinca
jedinca
cudzinca
klinca
minca
princa
Vavrinca
sirotinca
hostinca
blázinca
slnca
Drgonca
honca
konca
dokonca
Japonca
Hronca
zvonca
hrnca
srnca
unca
chlapca
kopca
nástupca
zástupca
marca
starca
herca
circa
hovorca
tvorca
Turca
Tesca
Francisca
otca
žiaduca
nežiaduca
vedúca
budúca
chýbajúca
predchádzajúca
vychádzajúca
vynikajúca
kajúca
pripomínajúca
službukonajúca
dlhotrvajúca
spolubývajúca
vyplývajúca
žijúca
nasledujúca
rozhodujúca
obsahujúca
milujúca
prekvapujúca
očarujúca
vzrušujúca
úca
vládnuca
ca
nakrúca
skrúca
vykrúca
horúca
zahorúca
zrúca
súca
rastúca
Revúca
správca
jednotlivca
citoslovca
reťazca
strážca
Bača
bača
dača
uchádzača
poslucháča
diviača
Kača
kača
koláča
zatláča
pritláča
potláča
stláča
vtláča
vytláča
mača
Mača
zmáča
Rača
hráča
spoluhráča
kráča
počítača
otáča
stáča
vtáča
rozprávača
Kováča
presviedča
leča
meča
biča
dediča
rodiča
vodiča
voliča
viniča
piča
psíča
levíča
Miloševiča
Gašparoviča
dojča
dvojča
baganča
ranča
jelenča
konča
ponča
srnča
koča
kolotoča
Levoča
chlapča
Ľupča
terča
hrča
vytŕča
kurča
Bytča
gauča
čuča
guča
ča
úča
vnúča
kouča
poúča
papuča
ča
odporúča
dievča
nabáda
pobáda
dada
Dada
hada
háďa
poháda
prihliada
usporiada
vysporiada
žiada
zažiada
požiada
vyžiada
kaďa
avokáda
nálada
mláďa
zamlada
odmlada
Vlada
vláda
prevláda
ovláda
zvláda
Muhammada
Hromada
armáda
Naďa
tornáda
rada
Brada
nerada
Konráda
Colorada
Asada
stáda
Eda
beda
prebeda
obeda
doobeda
abeceda
deda
pradeda
bieda
črieda
krieda
trieda
strieda
vystrieda
medvieďa
leda
koleda
sleďa
Mohameda
Ahmeda
Archimeda
dohneda
mopeda
torpéda
Freda
Alfreda
kréda
streda
predseda
podpredseda
spolupredseda
expredseda
beseda
suseda
Teda
teda
veda
medveďa
Vševeda
vševeda
vlastiveda
prírodoveda
jazykoveda
Šveda
zveda
fluida
Davida
vida
Žida
vajda
Vajda
jda
Ronalda
salda
Gottwalda
Leopolda
Rolanda
Orlanda
komanda
Ferdinanda
memoranda
referenda
Dzurinda
Žigmunda
Sloboda
sloboda
Svoboda
náhoda
dohoda
záchoda
schoda
škoda
preškoda
národa
príroda
Metoda
metóda
voda
vojvoda
arcivojvoda
Richarda
miliarda
Leonarda
Bernarda
Eduarda
Edwarda
pohŕda
Forda
lorda
Clauda
Labuda
zabúda
pozabúda
pribúda
nadobúda
ubúda
Duda
uda
Freuda
chúďa
Ľuda
žaluďa
Ruda
suda
pravda
azda
gazda
nachádza
obchádza
zaobchádza
predchádza
odchádza
prechádza
poprechádza
prichádza
dochádza
pochádza
schádza
uchádza
vchádza
vychádza
priadza
mládza
hrádza
nahrádza
prezrádza
sadza
nevädza
sprevádza
privádza
uvádza
hniezda
hviezda
medza
Prievidza
zahvízda
bryndza
chôdza
ochodza
schôdza
hrdza
tvrdza
dza
dza
dažďa
gadža
radža
maharadža
strídža
brandža
bendža
gundža
Kambodža
Hodža
Bea
Mauricea
Piercea
Brucea
cea
Amadea
Medea
idea
orchidea
videa
rodea
Judea
Cambridgea
Georgea
Mikea
Lea
jubilea
Galilea
linolea
mauzólea
Timea
Romea
mea
Guinea
Vinea
Joea
Andrea
sterea
rea
Eritrea
Chasea
Chelsea
kolosea
odysea
Odysea
múzea
triafa
Karafa
karafa
fotografa
žirafa
kefa
Josefa
šéfa
Jozefa
Jeffa
Buffa
kalifa
tarifa
šerifa
alfa
Adolfa
Rudolfa
Wolfa
lymfa
nymfa
kofa
grófa
strofa
katastrofa
apostrofa
Krištofa
filozofa
harfa
Ufa
úfa
dúfa
trúfa
zúfa
aga
Tobaga
Chicaga
Gaga
ga
zagága
Santiaga
ga
sága
tága
rumádzga
ega
Diega
lega
Olega
kolega
omega
Grega
Maiga
indiga
Figa
liga
extraliga
Riga
striga
Juriga
Hedviga
Ludwiga
pregĺga
Olga
ga
Wolfganga
manga
tanga
sfinga
Kinga
Konga
Armstronga
Younga
pedagóga
synagóga
joga
loga
archeológa
teológa
psychológa
sociológa
gynekológa
etnológa
politológa
droga
Toga
embarga
Varga
Georga
wartburga
chirurga
dramaturga
Huga
vŕzga
zavŕzga
brýzga
ha
aha
krčaha
Idaha
haha
siaha
Blaha
blaha
premáha
pomáha
napomáha
zmáha
donaha
snaha
dráha
Praha
vraha
ha
zaváha
odvaha
povaha
prebieha
rozbieha
podlieha
dolieha
spolieha
Gogha
Hugha
íha
číha
fíha
kniha
stíha
dvíha
ejha
boha
zaboha
preboha
naverímboha
doboha
obloha
príloha
poloha
brloha
úloha
noha
skadenoha
piroha
batoha
Josepha
šarha
zaodŕha
Busha
Horvátha
Németha
Smitha
Lesotha
tha
Martha
sluha
ha
druha
poldruha
druha
pstruha
vystrúha
dotuha
cha
bacha
chacha
Macha
cha
napácha
zapácha
spácha
echa
Čecha
špliecha
zviecha
pozviecha
pelecha
mecha
orecha
strecha
Vojtecha
útecha
živočícha
kalicha
ženícha
mnícha
Friedricha
Fridricha
Jericha
Imricha
Henricha
Heinricha
ticha
utícha
Mancha
macocha
plocha
černocha
epocha
trocha
socha
archa
oligarcha
patriarcha
monarcha
eparcha
ťarcha
exarcha
mrcha
popŕcha
sprcha
ucha
zaucha
cha
zabúcha
pobúcha
rozbúcha
ducha
rozdúcha
prislúcha
poslúcha
mucha
Mucha
opúcha
lopúcha
rúcha
brucha
porucha
Průcha
sucha
dosucha
posúcha
šúcha
ošúcha
pošúcha
predtucha
kožucha
cha
nadýcha
zadýcha
dodýcha
vydýcha
kýcha
pýcha
ostýcha
Ptolemaia
obdobia
robia
zarobia
urobia
pôsobia
spôsobia
rybacia
kačacia
mačacia
premlčacia
zakladacia
skladacia
zasadacia
sedacia
uvádzacia
dýchacia
čakacia
komunikácia
vysielacia
odvolacia
prijímacia
informácia
hnacia
kombinácia
čerpacia
otváracia
obracia
poobracia
zvieracia
meracia
generácia
operácia
hracia
demokracia
pátracia
vetracia
kuracia
vracia
navracia
prinavracia
zavracia
odvracia
podvracia
prevracia
povracia
vyvracia
zvracia
rozvracia
prasacia
husacia
interpretácia
meditácia
orientácia
prezentácia
situácia
vzdelávacia
vykonávacia
porovnávacia
vyrovnávacia
poznávacia
obstarávacia
pristávacia
motivácia
zásobovacia
vyučovacia
vyraďovacia
rozhodovacia
oslobodzovacia
spojovacia
opakovacia
kovacia
rokovacia
parkovacia
nafukovacia
rozdeľovacia
oznamovacia
plánovacia
darovacia
zmierovacia
overovacia
monitorovacia
pozorovacia
vyšetrovacia
vykurovacia
rozlišovacia
štartovacia
zaisťovacia
poisťovacia
ubytovacia
stravovacia
vyživovacia
obývacia
realizácia
organizácia
kniežacia
srdcia
plecia
vrecia
cicia
vycicia
tradícia
koalícia
polícia
Maurícia
pozícia
opozícia
vajcia
akcia
reakcia
funkcia
produkcia
rekonštrukcia
kalcia
konferencia
konkurencia
existencia
stroncia
nuncia
ovocia
koncepcia
Garcia
García
dvercia
inzercia
konzorcia
Lucia
revolúcia
citoslovcia
krycia
čia
diviačia
zajačia
tlačia
označia
čia
slepačia
dračia
stračia
stačia
postačia
vystačia
vtáčia
svedčia
presvedčia
liečia
niečia
bezpečia
zabezpečia
nebezpečia
nárečia
protirečia
človečia
uľahčia
dedičia
spoludedičia
rodičia
prarodičia
králičia
ihličia
ničia
zahraničia
pohraničia
zničia
opičia
kričia
požičia
zapožičia
prepožičia
vypožičia
fajčia
mlčia
vlčia
samčia
končia
končia
dokončia
skončia
ukončia
srnčia
obočia
úbočia
žraločia
stáročia
tisícročia
prekročia
storočia
polstoročia
desaťročia
ročia
otočia
útočia
zaútočia
trčia
strčia
určia
líščia
učia
naučia
vylúčia
rozlúčia
poučia
náručia
zaručia
područia
doručia
pavúčia
mravčia
ovčia
čia
Dia
dia
hadia
riadia
adia
radia
dia
nahradia
podhradia
stromoradia
poradia
stĺporadia
prezradia
obsadia
štádia
pozadia
úzadia
tragédia
jedia
dia
komédia
tragikomédia
Artmedia
encyklopédia
popredia
prostredia
ústredia
sústredia
sedia
susedia
vedia
medvedia
povedia
dozvedia
vidia
nenávidia
uvidia
prezídia
židia
Židia
India
hodia
vyhodia
chodia
poschodia
škodia
melódia
rodia
narodia
paródia
povodia
bradykardia
leopardia
tvrdia
potvrdia
Claudia
Klaudia
budia
prebudia
zobudia
vzbudia
povzbudia
ľudia
praľudia
nadľudia
neľudia
nudia
vypudia
odsúdia
osudia
štúdia
dia
jazdia
zavadzia
súhvezdia
drozdia
cudzia
fotografia
filozofia
stratégia
energia
odhalia
úskalia
ľalia
Amália
pália
zapália
spália
Austrália
Natália
valia
chvália
schvália
Rozália
Biblia
zábradlia
dlia
pohodlia
modlia
obydlia
Celia
zacelia
čelia
priečelia
včelia
delia
oddelia
šestonedelia
pridelia
podelia
udelia
rozdelia
prerozdelia
lia
Hélia
bielia
cielia
danielia
trielia
evanjelia
čmelia
strelia
zastrelia
postrelia
zostrelia
vystrelia
Aurelia
veselia
páchatelia
priatelia
nepriatelia
spriatelia
podnikatelia
filatelia
čitatelia
zamestnávatelia
pozorovatelia
vyšetrovatelia
spisovatelia
obyvatelia
spotrebitelia
itelia
riaditelia
majitelia
predstavitelia
velia
ševelia
manželia
uhlia
obilia
krokodília
Emília
násilia
úsilia
Brazília
bolia
údolia
lia
portfólia
melanchólia
vrcholia
vyvrcholia
okolia
sokolia
polia
volia
dovolia
povolia
zvolia
orlia
kreslia
oslia
myslia
pomyslia
vymyslia
vysvetlia
Julia
lia
lia
motýlia
oznámia
územia
vedomia
uvedomia
občania
Angličania
Američania
Košičania
mlčania
odporúčania
Bratislavčania
bádania
usporiadania
adania
podania
vydania
zdania
znenazdania
hania
hania
zlyhania
hluchánia
bociania
diania
Kania
čakania
podnikania
pokánia
získania
potkania
vzdelania
vysielania
želania
klania
povolania
poslania
sklamania
podmania
imania
prijímania
vnímania
Rimania
skúmania
vymania
požehnania
Číňania
onania
konania
zamestnania
priznania
poznania
uznania
vyznania
chápania
Európania
rania
barania
vytvárania
bránia
zabránia
merania
zamerania
chránia
zachránia
ochránia
porania
Nitrania
odstránia
vrania
havrania
tyrania
zrania
písania
Rakúšania
čítania
Británia
Egypťania
kresťania
povstania
mešťania
očakávania
získavania
vzdelávania
poznávania
obstarávania
správania
rozprávania
dospievania
prežívania
užívania
zneužívania
používania
využívania
spracovania
financovania
vyučovania
sledovania
rozhodovania
obchodovania
budovania
fungovania
zachovania
rokovania
Slovania
formovania
plánovania
pomenovania
pozorovania
vyšetrovania
vykurovania
hlasovania
zvyšovania
ubytovania
poskytovania
stravovania
uvažovania
trvania
vania
prikázania
uskutočnia
odpoludnia
dopoludnia
pôsobenia
cenia
podcenia
ocenia
presvedčenia
oblečenia
zabezpečenia
cvičenia
ukončenia
určenia
učenia
riadenia
nariadenia
zariadenia
vedenia
videnia
dovidenia
oslobodenia
narodenia
tvrdenia
obmedzenia
zhromaždenia
nia
plienia
mienia
zaumienia
tienia
zatienia
spojenia
členia
začlenia
vyčlenia
oddelenia
rozdelenia
jelenia
nelenia
povolenia
myslenia
tulenia
menia
znamenia
pramenia
zamenia
odmenia
premenia
umenia
porozumenia
vymenia
zmenia
zranenia
ocenenia
činenia
obvinenia
plnenia
uplatnenia
penia
prekvapenia
utrpenia
vystúpenia
hospodárenia
žiarenia
vyjadrenia
zmierenia
schizofrénia
šírenia
ochorenia
korenia
zakorenia
stvorenia
vytvorenia
opatrenia
vyšetrenia
vyhlásenia
uznesenia
nadšenia
riešenia
vzrušenia
zvýšenia
hodnotenia
poistenia
zistenia
vybavenia
zjavenia
predstavenia
postavenia
ustanovenia
nia
väzenia
ohrozenia
ženia
zníženia
oženia
založenia
združenia
činia
Virginia
nia
vinia
obvinia
zverejnia
posilnia
uvoľnia
plnia
naplnia
doplnia
splnia
symfónia
muflonia
muflónia
kolónia
slonia
harmónia
filharmónia
irónia
Antonia
Antónia
vonia
zavonia
privonia
ovonia
zvonia
rozvonia
bizónia
Kalifornia
upozornia
uplatnia
zúčastnia
vlastnia
umiestnia
únia
kunia
ovplyvnia
rôznia
umožnia
Pia
pochopia
pia
nastúpia
postúpia
vstúpia
vystúpia
Ria
Daria
žiaria
kancelária
Maria
ria
amenmária
ježišmária
pária
impresária
varia
havária
akvária
tvária
bobria
zubria
vyjadria
večeria
navečeria
mieria
zamieria
netopieria
galéria
meria
nameria
zameria
odmeria
premeria
prímeria
vymeria
zmeria
peria
impéria
séria
kritéria
mystéria
veria
preveria
uveria
zveria
tigria
šíria
rozšíria
teória
kategória
horia
horia
predhoria
pohoria
príkoria
moria
moria
Stredomoria
vynoria
podporia
sporia
krematória
sanatória
oratória
laboratória
moratória
observatória
konzervatória
Victoria
teritória
Viktória
história
nádvoria
hovoria
prehovoria
tvoria
zatvoria
otvoria
vytvoria
provizória
DiCapria
tria
patria
šetria
ušetria
povetria
bezvetria
ostria
dinosauria
ria
cimburia
kuria
centúria
ria
štyria
vyhlásia
nebesia
komisia
súvisia
prsia
husia
pokúsia
diskusia
musia
sobášia
zosobášia
strašia
väčšia
zväčšia
mladšia
riešia
vyriešia
pešia
hrešia
prístrešia
tešia
potešia
vešia
rozvešia
dlhšia
šia
zátišia
vtedajšia
niekdajšia
vonkajšia
vedľajšia
vlaňajšia
sobotňajšia
tunajšia
včerajšia
terajšia
doterajšia
krajšia
zarážajúcejšia
rozhodujúcejšia
znepokojujúcejšia
šokujúcejšia
fascinujúcejšia
prekvapujúcejšia
očarujúcejšia
vzrušujúcejšia
ponižujúcejšia
vzdelanejšia
vyrovnanejšia
používanejšia
sledovanejšia
komplikovanejšia
obľúbenejšia
vzdialenejšia
uvoľnenejšia
vydarenejšia
rozšírenejšia
otvorenejšia
zmätenejšia
unavenejšia
silnejšia
dôležitejšia
tamojšia
inakšia
ďalšia
menšia
zmenšia
súsošia
lepšia
polepšia
zlepšia
staršia
dvojveršia
štvorveršia
horšia
zhoršia
pršia
sršia
šia
návršia
trojvršia
vyššia
ovzdušia
rušia
narušia
podbrušia
prerušia
porušia
zrušia
sušia
tušia
podpazušia
šia
zvýšia
bližšia
nižšia
zajatia
prijatia
podujatia
platia
zaplatia
odňatia
apatia
napätia
telepatia
antipatia
empatia
sympatia
homeopatia
bratia
obrátia
spolubratia
stratia
vrátia
predsavzatia
ctia
uctia
svietia
letia
poletia
tretia
podsvetia
tia
pocítia
spolužitia
použitia
využitia
bažantia
fotia
hodnotia
partia
úmrtia
dynastia
zápästia
šťastia
nešťastia
námestia
amnestia
čistia
stia
eucharistia
zistia
pomstia
Hostia
hostia
ústia
pustia
odpustia
prepustia
opustia
spustia
beštia
stanovištia
labutia
dopočutia
kohútia
chutia
zákutia
mamutia
tia
zasadnutia
rozhodnutia
zabudnutia
hnutia
prinútia
starnutia
stretnutia
tia
krútia
bytia
chytia
Avia
bavia
vybavia
zbavia
javia
objavia
prejavia
zjavia
Flavia
záhlavia
pohlavia
plavia
Slavia
slávia
Slávia
oslávia
Juhoslávia
pravoslávia
pávia
zdravia
Moravia
pripravia
opravia
spravia
upravia
bezprávia
trávia
strávia
vravia
Savia
ťavia
Octavia
stavia
nastavia
zastavia
predstavia
prestavia
dostavia
postavia
rozostavia
vystavia
levia
via
Olivia
Bolívia
protivia
navštívia
živia
relikvia
kolokvia
šalvia
Silvia
Sylvia
výrobcovia
rozhodcovia
dôchodcovia
sudcovia
záujemcovia
zástupcovia
tvorcovia
otcovia
kolegovia
pedagógovia
bohovia
kuliovia
predkovia
svedkovia
fanúšikovia
lovia
príslovia
oslovia
bohoslovia
bájoslovia
hláskoslovia
zvykoslovia
tvaroslovia
názvoslovia
úslovia
vyslovia
ulovia
vylovia
Rómovia
stanovia
ustanovia
obnovia
členovia
hrdinovia
synovia
vynovia
krovia
podkrovia
súostrovia
sovia
Cassovia
vyhotovia
zhotovia
grizlyovia
drvia
červia
odvetvia
kotvia
vrstvia
vrstvia
narazia
urazia
poézia
televízia
Celzia
verzia
snažia
pobežia
priblížia
znížia
božia
predložia
položia
udržia
vydržia
slúžia
zaslúžia
poslúžia
ja
obaja
predaja
papagája
hája
obhája
dohája
lokaja
Nikolaja
Maja
ja
turnaja
Dunaja
napája
zapája
prepája
pripája
spája
pospája
raja
kraja
nakrája
pokrája
skraja
rozkrája
traja
Juraja
taja
dvaja
obidvaja
deja
zlodeja
Sergeja
hokeja
aleja
Kaleja
oleja
Bartolomeja
epopeja
Andreja
Ondreja
Mateja
Alexeja
hja
zabíja
pozabíja
ubíja
rozbíja
porozbíja
zmija
kopija
popíja
šija
Matija
odvíja
vyvíja
zvíja
rozvíja
ja
Sonja
oja
Oja
boja
boja
odboja
plejboja
boja
kovboja
doja
hoja
zahoja
pokoja
uspokoja
upokoja
Loja
moja
paranoja
hnoja
napoja
poja
zapoja
odpoja
prepoja
pripoja
onomatopoja
spoja
roja
broja
zbroja
zdroja
Trója
stroja
stroja
prístroja
vystroja
vyroja
ja
stoja
stoja
obstoja
postoja
sekvoja
svoja
nesvoja
osvoja
tvoja
voja
rozvoja
Zoja
uja
aleluja
haleluja
ruja
tuja
dáka
vďaka
žiaka
vojaka
ka
odláka
priláka
voľáka
došľaka
vyláka
zláka
abraka
Straka
diváka
Babka
Palacka
Packa
Nemecka
grécka
vrecka
katolícka
zdravotnícka
Kucka
mačka
srdiečka
viečka
Šimečka
vajíčka
líčka
malička
odmalička
políčka
mamička
rebríčka
trošička
trošíčka
slovíčka
jabĺčka
Kukučka
doprostriedka
zriedka
nezriedka
žalúdka
pánabeka
vidieka
oblieka
mlieka
vyzlieka
rieka
narieka
zrieka
zďaleka
heuréka
človeka
Kafka
zľahka
prozaika
háčika
obláčika
miláčika
vláčika
mráčika
vtáčika
nováčika
čičíka
bôčika
potôčika
hlúčika
Púčika
poručíka
Moravčíka
mladíka
periodika
špecifika
logika
ka
balíka
králika
publika
republika
rýchlika
stolíka
kyslíka
bulíka
motýlika
Mika
dynamika
ekonomika
baníka
Štefánika
panika
hudobníka
služobníka
pomocníka
spoločníka
tlmočníka
ročníka
útočníka
úradníka
následníka
chodníka
obchodníka
hrudníka
dáždnika
mučeníka
technika
hliníka
Dominika
dôstojníka
náčelníka
kormidelníka
trojuholníka
roľníka
vrtuľníka
tajomníka
denníka
týždenníka
vinníka
zákonníka
koníka
salónika
Monika
poníka
Veronika
kronika
vápnika
výtvarníka
odborníka
zborníka
námorníka
básnika
súčasníka
prsníka
čašníka
hriešnika
príslušníka
etnika
svietnika
robotníka
účastníka
vlastníka
dvanástnika
námestníka
Štiavnika
právnika
trávnika
návštevníka
protivníka
pracovníka
spolupracovníka
bojovníka
plukovníka
poľovníka
slovníka
daňovníka
panovníka
zákazníka
dotazníka
strážnika
dlžníka
obdĺžnika
chlapíka
stĺpika
Šafárika
pohárika
Karika
konárika
Erika
tanierika
papierika
Amerika
Afrika
kikiríka
zakikiríka
historika
Patrika
dielektrika
rika
pásika
psíka
Jánošíka
fanúšika
kabátika
Klátika
dramatika
problematika
matematika
etika
analgetika
anestetika
politika
kritika
taktika
antibiotika
živôtika
panoptika
charakteristika
štatistika
kohútika
kútika
prútika
analytika
lievika
kvíka
Mexika
rizika
fyzika
Matejka
mokka
pondelka
svetielka
priateľka
učiteľka
riaditeľka
Pavelka
manželka
tabuľka
poznámka
banka
Danka
Hanka
Pohánka
Janka
lanka
manka
baránka
Franka
stránka
škovránka
Benka
Močenka
Zdenka
Hrebienka
bubienka
stehienka
okienka
kolienka
polienka
myšlienka
kamienka
plamienka
znamienka
ramienka
pramienka
podmienka
semienka
spomienka
zmienka
stupienka
pasienka
vretienka
vienka
hovienka
hrozienka
Lenka
členka
dovolenka
písmenka
Lukašenka
Porošenka
Babinka
ocinka
priečinka
hrdinka
ginka
linka
Zelinka
Hlinka
Klinka
skupinka
Wawrinka
nka
novinka
Pezinka
člnka
kaplnka
Slnka
slnka
vonka
zvonka
Trnka
zrnka
synka
oka
zhlboka
zboka
roka
doširoka
zoširoka
proroka
potoka
Štrpka
Chalupka
Tatarka
zbierka
pierka
dvierka
jazierka
cirka
autorka
rka
mliaska
ska
beláska
hláska
poláska
Maska
maska
ska
opaska
kráska
vráska
Česka
telieska
kolieska
plieska
tlieska
zatlieska
trieska
roztrieska
vrieska
Vieska
dneska
dodneska
freska
Jakubiska
chlapčiska
hľadiska
strediska
Kiska
kolíska
miska
ska
zapíska
odpíska
vypíska
psiska
natíska
pretíska
pritíska
stíska
vystíska
získa
podhájska
Španielska
španielska
Poľska
rímska
Albánska
dánska
Dánska
cigánska
občianska
trenčianska
turčianska
Talianska
talianska
mariánska
nitrianska
hontianska
republikánska
iránska
muránska
živánska
partizánska
Čečenska
Slovenska
Československa
čínska
fínska
Fínska
Kolínska
zemplínska
Minska
palestínska
devínska
Slovinska
Gruzínska
Macedónska
Japonska
grónska
Estónska
Rumunska
londýnska
doska
troska
európska
Maďarska
hospodárska
poľnohospodárska
lekárska
Uhorska
sovietska
ska
kúska
Rakúska
rakúska
zákuska
ska
Ruska
obrúska
Sklodowska
blýska
zablýska
výska
francúzska
Francúzska
Paška
ška
Kriška
Františka
troška
vrecúška
Hruška
Matuška
ška
mačiatka
šteniatka
kuriatka
prasiatka
matka
krátka
skrátka
všetka
Sobotka
jednotka
dobytka
tka
ka
zafúka
rozfúka
núka
ponuka
ponúka
ruka
skaderuka
vysúka
Tuka
rozprávka
vladyka
vyžmýka
strýka
týka
dotýka
podotýka
jazyka
Procházka
otázka
blízka
zblízka
nízka
úzka
sťažka
žka
žka
la
ľa
halabala
kambala
čembala
Cimbala
Kubala
pascala
Pascala
začala
dala
zbadala
žiadala
požiadala
vyžiadala
adala
zakladala
odkladala
pokladala
predpokladala
skladala
ukladala
vládala
prevládala
ovládala
Nadala
padala
pripadala
vystriedala
predala
povedala
odpovedala
vyzvedala
pridala
vandala
dodala
podala
vydala
zdala
vzdala
odovzdala
Buffala
gala
Gala
Bagala
Hala
hala
Michala
Fiala
fiala
usmiala
čakala
šakala
Skala
skala
skala
lala
ľaľa
tralala
volala
mala
la
lámala
klamala
zaklamala
oklamala
sklamala
dolámala
polámala
vlámala
zlámala
rozlámala
odmala
driemala
zadriemala
Guatemala
objímala
vyobjímala
prijímala
dojímala
zaujímala
nasnímala
vnímala
vynímala
ímala
dumala
zadumala
skúmala
preskúmala
bezmála
kanála
kardinála
Pala
brala
Brala
vybrala
generála
pozerala
vyzerala
hrala
kráľa
Gorala
trala
la
Šaľa
Maršala
maršala
pamätala
spamätala
tala
lietala
namietala
odmietala
čítala
predčítala
prečítala
počítala
vyčítala
vítala
privítala
Antala
Tantala
črtala
stala
stála
nastala
narastala
vyrastala
zastala
nestála
prestala
ostala
dostala
zostala
neustála
vstala
chystala
píšťala
pýtala
opýtala
spýtala
váľa
obávala
dávala
podávala
vydávala
očakávala
správala
rozprávala
porozprávala
vyrozprávala
dostávala
cvála
odcvála
pricvála
chodievala
usmievala
spievala
hnevala
pochvala
spočívala
dívala
zadívala
hnojivala
rivala
prežívala
používala
využívala
potrebovala
pohybovala
pochybovala
pracovala
spracovala
vypracovala
pokračovala
vyžadovala
sledovala
nasledovala
vybudovala
čudovala
začudovala
študovala
vyštudovala
reagovala
zareagovala
fungovala
obsahovala
dosahovala
presťahovala
zachovala
schovala
vychovala
bojovala
vybojovala
poďakovala
opakovala
zopakovala
prerokovala
milovala
usilovala
skontrolovala
vysvetľovala
uvedomovala
informovala
venovala
povala
vystupovala
darovala
varovala
smerovala
inšpirovala
ignorovala
podporovala
pozorovala
konštatovala
skonštatovala
citovala
pociťovala
prezentovala
akceptovala
odštartovala
odcestovala
pricestovala
protestovala
investovala
existovala
ľutovala
poskytovala
prejavovala
pripravovala
predstavovala
absolvovala
ukazovala
realizovala
organizovala
zorganizovala
sťažovala
považovala
uvažovala
trvala
počúvala
vala
zakývala
skrývala
vyváľa
nazvala
ozvala
pozvala
vyzvala
dokázala
ukázala
vazala
vzala
ležala
držala
bla
diabla
rubľa
sedadla
priadla
zrkadla
chladla
kládla
vládla
zvládla
padla
dla
prepadla
dopadla
čerpadla
spadla
vypadla
chradla
kradla
sadla
lietadla
dla
divadla
bedľa
žriedla
viedla
zaviedla
priviedla
uviedla
jedla
jedľa
bledla
knedľa
redla
sedla
vedľa
povedľa
krídla
škridla
dla
osídla
pravidla
spravidla
vozidla
mandľa
šindľa
Godla
rozhodla
modla
podľa
hrdla
kŕdľa
zabudla
nadobudla
dla
chudla
pudla
štrúdľa
mydla
Ela
Rafaela
Michaela
Izraela
Bela
la
Bábela
Izabela
podbeľa
Ľubeľa
cela
chcela
Marcela
čela
violončela
včela
dela
Adela
hriadeľa
hľadela
zahľadela
citadela
bdela
prebdela
nedeľa
sedela
obsedela
odsedela
presedela
posedela
vedela
dozvedela
Fidela
videla
nenávidela
znenávidela
závidela
dovidela
uvidela
Mandela
Grendela
odela
zaodela
modela
podela
smrdela
Angela
Michela
biela
dobiela
snehobiela
čiernobiela
modrobiela
žltobiela
sivobiela
cieľa
diela
svetadiela
veľdiela
podieľa
premieľa
omieľa
Daniela
Gabriela
strieľa
postrieľa
vystrieľa
rozstrieľa
zasiela
odosiela
posiela
rozposiela
zosiela
rozosiela
vysiela
odvysiela
ortieľa
ustiela
vystiela
kaštieľa
anjela
myslela
pomyslela
imela
Čermeľa
rozumela
panela
šrapnela
tunela
eurotunela
znela
kapela
skalpela
Opela
trpela
prispela
kúpeľa
zomrela
leporela
oprela
strela
Strela
vystrela
zavrela
uzavrela
zazrela
obzrela
pozrela
zvesela
visela
musela
košeľa
tela
teľa
zakladateľa
páchateľa
priateľa
nepriateľa
podnikateľa
čitateľa
dodávateľa
zamestnávateľa
menovateľa
spisovateľa
ukazovateľa
obyvateľa
Etela
zreteľa
spotrebiteľa
iteľa
riaditeľa
majiteľa
veliteľa
činiteľa
činiteľa
predstaviteľa
fotela
hotela
grandhotela
motela
Aristotela
Samuela
Manuela
veľa
naveľa
vravela
šťaveľa
neveľa
priveľa
oveľa
novela
axela
manžela
kužeľa
džungľa
hľa
načiahla
siahla
zasiahla
obsiahla
dosiahla
ďalekosiahla
rozsiahla
tiahla
natiahla
odtiahla
pritiahla
potiahla
stiahla
vytiahla
ľahla
podľahla
hla
ponáhľa
poponáhľa
prahla
prebehla
vybehla
rozbehla
striehla
tehla
Švehla
ihla
stihla
postihla
štíhla
plnoštíhla
nadvihla
zdvihla
ajhľa
Kohla
mohla
pomohla
zmohla
pohla
drhla
krhla
strhla
vytrhla
vrhla
navrhla
uhla
okrúhla
truhla
tuhla
vyhla
rýchla
medaila
Michaila
zabila
robila
urobila
pôsobila
spôsobila
sľúbila
bacila
Cecila
naznačila
označila
čila
zamračila
stačila
presvedčila
zabezpečila
skončila
ukončila
skočila
vyskočila
vykročila
otočila
pokrčila
učila
naučila
prezradila
obsadila
posadila
usadila
sústredila
hodila
prehodila
chodila
narodila
porodila
zrodila
tvrdila
potvrdila
zobudila
usúdila
Neila
Fila
upokojila
kila
odhalila
schválila
modlila
dovolila
zvolila
vysvetlila
Mila
Kamila
oznámila
zoznámila
Ľudmila
Emila
Vlastimila
uvedomila
Jarmila
Bohumila
bránila
zachránila
zmocnila
uskutočnila
premenila
zmenila
obvinila
zverejnila
uvoľnila
naplnila
doplnila
splnila
naklonila
sklonila
upozornila
zúčastnila
ovplyvnila
zdôraznila
umožnila
prekvapila
pochopila
pila
nastúpila
pristúpila
vstúpila
vystúpila
darila
žiarila
kamarila
varila
tvárila
zatvárila
vyjadrila
gerila
mierila
zamierila
verila
zdôverila
uverila
šírila
rozšírila
gorila
vynorila
podporila
hovorila
prehovorila
prihovorila
tvorila
zatvorila
otvorila
vytvorila
apríla
patrila
šetrila
rila
zúrila
Cyrila
sila
súhlasila
vyhlásila
Vasila
presila
nosila
posila
prosila
pokúsila
tešila
potešila
Pospíšila
zlepšila
prerušila
zrušila
tušila
zvýšila
Atila
platila
zaplatila
obrátila
stratila
vrátila
odvrátila
uctila
svietila
odvetila
tila
zacítila
pocítila
flotila
hodnotila
bastila
čistila
zistila
pomstila
hostila
zlostila
pustila
opustila
spustila
veštila
Attila
chutila
smútila
nútila
prinútila
rútila
krútila
pokrútila
chytila
zachytila
vila
Vila
objavila
prejavila
zjavila
pripravila
spravila
strávila
zastavila
predstavila
postavila
chvíľa
čochvíľa
navštívila
oslovila
vyslovila
narazila
urazila
zvíťazila
žila
snažila
zažila
prežila
priblížila
znížila
založila
odložila
preložila
položila
vložila
zložila
slúžila
použila
žila
využila
fakľa
pekla
dopekla
vznikla
skla
Dukla
bicykla
Balla
Bella
Billa
Kremľa
hmla
všimla
bola
parabola
Sabola
ebola
tombola
hyperbola
Cola
cola
Minčola
Dola
Stodola
stodola
drdola
zdola
gigola
hola
rehoľa
dohola
pachoľa
chochola
Kochola
Viola
kola
predkola
Nikola
pikola
dvojkola
dokola
koldokola
dookola
Sokola
sokola
škola
la
Homoľa
smola
hranola
poľa
Neapola
Konštantínopola
popola
metropola
spola
rola
Karola
kontrola
la
batoľa
kapitola
stola
prestola
vrchstola
kostola
apoštola
vola
vôľa
mŕtvola
byvola
Puyola
tepla
Ipľa
Karla
masla
kresla
čísla
prvočísla
kašľa
našla
prešla
odišla
prišla
namýšľa
zamýšľa
premýšľa
popremýšľa
pomýšľa
vymýšľa
zmýšľa
rozmýšľa
porozmýšľa
vyšla
svetla
kotla
útla
úľa
Paula
tabuľa
Trebuľa
Cibuľa
cibuľa
Dracula
počula
Dula
guľa
ľa
zagúľa
zgúľa
júla
Mikula
nula
ušúľa
túla
škatuľa
zatúla
kotúľa
zakotúľa
odkotúľa
skotúľa
vykotúľa
fazuľa
Pavla
zla
kozľa
uzla
zla
ma
Obama
ma
Adama
Saddáma
gama
Gama
Ogama
Abraháma
Grahama
Viliama
Williama
priama
nepriama
ma
Dalajláma
dalajláma
reklama
mama
Dinama
dynama
známa
neznáma
svetoznáma
dráma
Sama
sama
Usáma
pyžama
striedma
siedma
Betlehema
schéma
Jeruzalema
ma
Benzema
sigma
Osvienčima
Jima
prenajíma
objíma
vyobjíma
prijíma
dojíma
ujíma
zaujíma
rozjíma
Klíma
minima
poníma
sníma
nasníma
vníma
vyníma
Ríma
prima
príma
íma
Tima
optima
maxima
Maxima
zima
došikma
Wilhelma
Malcolma
Emma
oboma
Coma
doma
ekonóma
Róma
paroma
doparoma
dohroma
troma
Toma
dvoma
obidvoma
zdarma
jarma
firma
forma
norma
pásma
sma
ôsma
tma
Kafarnauma
skúma
preskúma
suma
synonyma
Hieronyma
pižma
na
baňa
Urbana
Hurbana
občana
Američana
Dana
Daňa
Jeana
Štefana
oregana
organa
Hana
naháňa
preháňa
popreháňa
dlháňa
poháňa
vyháňa
pozháňa
hlucháňa
Diana
piana
Adriana
Tatiana
Jana
na
prepánajána
stojana
dekana
lana
Lana
Milana
prikláňa
skláňa
Zemana
gólmana
Romana
Grmana
na
prekristapána
prepána
župana
rana
na
Barana
barana
Braňa
obrana
záchrana
ochrana
Tatrana
strana
zrána
hosana
Dušana
Táňa
Mitana
kapitána
hltana
nosohltana
hrtana
kresťana
gaštana
Vaňa
ňa
Ivana
kriváňa
balvana
Slovana
cinzana
Zuzana
dopodrobna
vzácna
slečna
donekonečna
učňa
dna
a
mimoriadna
poriadna
žiadna
základňa
vládna
triedna
jedna
nejedna
dovedna
hodna
dna
studňa
prázdna
týždňa
Bena
Beňa
hrebeňa
cena
Zdena
Greena
Volkswagena
volkswagena
Eugena
Stephena
lieňa
premieňa
tieňa
žieňa
Kena
Lena
na
Alena
člena
Elena
Helena
jeleňa
dozelena
Klena
Allena
kolena
polena
Zvolena
pléna
mena
kameňa
plameňa
ramena
prameňa
zámena
jačmeňa
odmena
plemena
bremena
premena
semena
temena
vemena
kmeňa
volkmena
džentlmena
písmena
dopísmena
mena
zmena
Irena
koreňa
Warrena
sena
Andersena
dostratena
stena
šteňa
vena
Stevena
Beethovena
dočervena
žena
Bahna
jahňa
ohňa
Johna
Rabina
Harabina
Pribina
Hlbina
Robina
Kuracina
tisícina
Jeľcina
začína
príčina
Trenčína
počína
dievčina
Ládina
hladina
dedina
hodina
hospodina
rodina
hrdina
antihrdina
Einsteina
Máriina
krajina
Ukrajina
kina
babkina
multikina
manželkina
matkina
Kalina
Stalina
prelína
Hlina
Žilina
klina
Klina
Berlína
Paulina
míňa
Benjamina
mamina
sedmina
domina
pomíňa
napomína
pripomína
spomína
zaspomína
pospomína
osmina
Lenina
ženina
napína
zapína
upína
skupina
vypína
Klárina
Marina
Katarína
dcérina
cintorína
sestrina
zhasína
kasína
Rosina
väčšina
staršina
pätina
desatina
Alžbetina
pretína
tretina
milióntina
Martina
štvrtina
dvanástina
šestina
Putina
vina
na
Evina
Kevina
kelvina
polovina
sviňa
Brezina
Kozina
vojna
vlákna
okna
kna
globálna
ideálna
reálna
špeciálna
oficiálna
sociálna
mediálna
minimálna
maximálna
normálna
regionálna
profesionálna
generálna
morálna
centrálna
individuálna
aktuálna
sexuálna
člna
dielňa
sporiteľňa
voľna
zvoľna
pozvoľna
napĺňa
doplna
dopĺňa
spĺňa
vypĺňa
vlna
a
Anna
hosanna
ona
dona
Madona
Maradona
Gordona
Napoleona
záhona
štadióna
bilióna
milióna
trilióna
Hermiona
Siona
koňa
ňa
zákona
ikona
lona
salóna
clona
clona
Barcelona
Ilona
poklona
slona
Babylona
Amona
mona
kimona
Simona
Šimona
opona
spona
Verona
Hrona
Soňa
Jacksona
Nelsona
Wilsona
Johnsona
Antona
antona
Clintona
vôňa
zvona
Arizona
lipňa
stupňa
populárna
Komárna
literárna
Brna
čierna
zahŕňa
sŕňa
Turňa
kultúrna
škvŕňa
sna
krásna
prísna
plátna
platňa
štátna
konkrétna
miestna
krstňa
zvláštna
absolútna
Huna
Huňa
júna
Kuna
odpradávna
oddávna
odnedávna
donedávna
slávna
právna
správna
negatívna
pozitívna
aktívna
atraktívna
efektívna
intenzívna
Ľubovňa
zrovna
poisťovňa
nemluvňa
Londýna
kolegyňa
bohyňa
nadchýna
kuchyňa
sudkyňa
poslankyňa
zástupkyňa
hovorkyňa
jaskyňa
syna
väzňa
Brezna
televízna
hrozna
vozňa
nervózna
vážna
boa
Szabóa
Joa
aloa
Lászlóa
Samoa
héroa
apa
capa
kapa
oblápa
chlapa
mapa
etapa
potápa
gestapa
utápa
vytápa
roztápa
depa
sklepa
repa
lipa
Lipa
filipa
Filipa
Philipa
pa
zapípa
šípa
stĺpa
lampa
Tampa
tempa
lumpa
kopa
priekopa
Prokopa
snopa
Popa
popa
ropa
dropa
Európa
stopa
Philippa
pa
skúpa
biskupa
arcibiskupa
hlúpa
supa
stúpa
župa
polypa
zasýpa
odsýpa
presýpa
posýpa
vysýpa
rozsýpa
ára
rybára
cára
Oscara
kalendára
fanfára
pohára
Chára
sochára
Mečiara
priamočiara
krivočiara
maliara
ra
Makara
lekára
brankára
skára
škára
žalára
kancelára
kapilára
Klára
Kollára
dolára
čmára
chmára
scenára
seminára
novinára
konára
ponára
vynára
Sapara
špára
rozpára
farára
Sára
cisára
komisára
tára
natára
richtára
hektára
oltára
komentára
chotára
notára
vytára
januára
februára
vára
nahovára
prihovára
zhovára
pozhovára
zatvára
uzatvára
pretvára
otvára
dotvára
pootvára
utvára
vytvára
dabra
striebra
decembra
septembra
novembra
dobra
októbra
jadra
katedra
dra
Alexandra
Bondra
dra
puzdra
dcéra
večera
zvečera
Kučera
včera
navčera
odvčera
dovčera
chudera
medzera
atmosféra
Rogera
nádhera
Luthera
ďumbiera
zbiera
nazbiera
pozbiera
zozbiera
vyzbiera
panciera
diera
prediera
udiera
piliera
goliera
miera
premiéra
zomiera
umiera
taniera
inžiniera
papiera
opiera
podopiera
popiera
upiera
vzpiera
pastiera
predstiera
rozprestiera
vystiera
povystiera
utiera
poutiera
vyutiera
rytiera
Viera
viera
vyviera
zviera
požiera
zožiera
bolera
Hitlera
kamera
Gemera
mera
trénera
kontajnera
partnera
pera
opera
pera
Dérera
ra
režiséra
šera
pološera
krátera
Jupitera
Waltera
Olivera
Rivera
revolvera
vera
nedôvera
servera
jazera
manažéra
Cifra
hra
prehra
číra
Vladimíra
Ľubomíra
šíra
Šíra
šírošíra
príkra
tábora
Zobora
Barbora
barbora
ra
metafora
Artfora
Gregora
Igora
hora
Hora
odhora
Polhora
dohora
zhora
antikora
pokora
kora
mora
komora
Nora
podpora
opora
profesora
primátora
generátora
prokurátora
desatora
Desatora
kondenzátora
monitora
redaktora
šéfredaktora
reaktora
faktora
rektora
sektora
vektora
Viktora
doktora
motora
investora
kláštora
autora
dvora
tvora
potvora
Zora
televízora
amfiteátra
Fatra
chátra
psychiatra
šmátra
pátra
dopátra
Kleopatra
vypátra
Tatra
vatra
Vatra
metra
parametra
milimetra
centimetra
kilometra
Petra
vetra
arbitra
litra
Demitra
Nitra
zajtra
nazajtra
dozajtra
pozajtra
napozajtra
popozajtra
elektra
Elektra
spektra
ultra
centra
epicentra
kardiocentra
fitnescentra
kontra
kmotra
astra
Astra
Castra
rastra
katastra
orchestra
semestra
sestra
Silvestra
bistra
magistra
registra
ministra
exministra
majstra
vicemajstra
veľmajstra
kostra
Kostra
zostra
monštra
neutra
futra
jutra
donútra
vnútra
dovnútra
zvnútra
znútra
extra
Laura
nabúra
odbúra
zbúra
eura
kura
literatúra
prokuratúra
štruktúra
kultúra
agentúra
Štúra
syra
Mizra
Kolářa
Bednářa
Mlynářa
Kovářa
Mečířa
sa
Basa
Klobása
natriasa
pretriasa
otriasa
potriasa
striasa
vytriasa
inkasa
lasa
hlása
masa
sa
Thomasa
sa
popása
spása
rasa
drása
terasa
dofrasa
krása
prasa
trasa
hopsasa
zasa
predsa
Esa
esa
mercedesa
Mercedesa
lesa
pralesa
telesa
kolesa
plesa
Charlesa
Jamesa
Agnesa
pesa
adresa
presa
espresa
notesa
slovesa
Lisa
misa
Denisa
Chrisa
Borisa
Luisa
Louisa
prevísa
ovísa
Nebojsa
Bielsa
Hansa
agensa
kolosa
nosa
rosa
prosa
psa
Kapsa
hopsa
Bursa
Vanessa
espressa
Tessa
Weissa
Marissa
Hossa
Klausa
autobusa
Rúfusa
sa
Júliusa
kusa
obrusa
ovsa
Baša
baša
sobáša
Dáša
Izaiáša
Eliáša
mesiáša
kaša
Lukáša
salaša
aša
guláša
Mikuláša
Domaša
Tomáša
naša
prednáša
odnáša
prenáša
prináša
Jonáša
ponáša
vnáša
vynáša
znáša
vznáša
Paša
paša
lampáša
Nataša
vaša
zväčša
mieša
namieša
zamieša
premieša
primieša
pomieša
zmieša
Miša
Spiša
ša
Šariša
Krtíša
Ježiša
Mojžiša
omša
koša
Miloša
Mikloša
groša
verša
Buša
buša
Libuša
duša
vankúša
pokúša
skúša
odskúša
preskúša
vyskúša
Beluša
Nesluša
Venuša
narúša
Matúša
skrýša
zbližša
ta
ťa
Baťa
kabáta
dojčaťa
kurčaťa
vnúčaťa
dievčaťa
dáta
mláďaťa
kandidáta
poondiata
liata
naliata
odliata
zakliata
prekliata
jednoliata
rozosmiata
usmiata
vysmiata
piata
prepiata
prehriata
siata
zasiata
obsiata
dvadsiata
tridsiata
desiata
posiata
vysiata
deviata
blata
dláta
zlata
dozlata
Maťa
ultimáta
šteňaťa
Paťa
rata
ta
kamaráta
brata
Čebraťa
zvieraťa
strata
vráta
zráta
dieťaťa
podstata
zaťa
kniežaťa
chrbta
tucta
beta
analfabeta
obeta
Alžbeta
kadeta
geodeta
geta
Mičieta
dieťa
lieta
trblieta
odlieta
prilieta
preplieta
splieta
vzlieta
namieta
zamieta
odmieta
premieta
obšmieta
zmieta
Henrieta
kvieťa
raketa
anketa
leta
paleta
Hamleta
Remeta
Ahmeta
Kmeťa
kmeťa
baroneta
bruneta
poeta
Peta
Peťa
klepeta
Nazareta
libreta
arboréta
interpreta
baseta
teta
epiteta
kvinteta
kvarteta
sexteta
dueta
silueta
veta
odveta
Iveta
sveta
osveta
polosveta
makrosveta
mikrosveta
číta
predčíta
prečíta
počíta
spočíta
vypočíta
vyčíta
realita
kvalita
favorita
ta
zavíta
privíta
aktivita
Ľudovíta
uvíta
univerzita
policajta
lakťa
delta
fakulta
žlta
dožlta
percenta
prezidenta
študenta
pacienta
klienta
Toronta
Ota
chobota
robota
sobota
Herodota
hota
Lehota
lehota
ochota
idiota
patriota
kojota
maskota
Lota
lota
kamelota
pilota
autopilota
plota
teplota
Slota
samota
hmota
jednota
hodnota
despota
Dobrota
Diderota
Poirota
porota
istota
čistota
neistota
gavota
clivota
pivota
života
novota
rizota
lopta
Egypta
kýpťa
Marta
Roberta
berta
čerta
dočerta
zhurta
ta
sta
a
basta
štamgasta
kasta
Vlasta
dvanásta
jedenásta
trinásta
sedemnásta
osemnásta
štrnásta
pätnásta
devätnásta
šestnásta
pasta
Rasťa
cesta
necesta
podesta
gesta
fiesta
Fiesta
miesta
Iniesta
piesta
siesta
šiesta
mesta
veľkomesta
malomesta
Ernesta
bresta
tesťa
vesta
Vesta
nevesta
Westa
dozaista
publicista
čista
očista
dočista
sčista
hokejista
lista
futbalista
špecialista
cyklista
tenista
protagonista
komunista
doista
scenárista
gitarista
drísta
Krista
Antikrista
antikrista
dokrista
turista
dozlatista
pomsta
Ernsta
hosťa
mosta
prednosta
starosta
doprosta
chvosta
trasochvosta
prsta
ústa
Fausta
busta
gusta
Augusta
augusta
dohusta
Justa
kapusta
chrústa
sústa
plášťa
pršiplášťa
kliešťa
schodišťa
učilišťa
nástupišťa
stanovišťa
svišťa
Hnúšťa
púšťa
napúšťa
zapúšťa
odpúšťa
prepúšťa
pripúšťa
opúšťa
dopúšťa
spúšťa
upúšťa
vpúšťa
vypúšťa
rozpúšťa
auta
ta
púta
pripúta
upúta
rozpúta
ta
pýta
opýta
spýta
vypýta
koryta
ta
dosýta
Rousseaua
dua
indivídua
rezídua
Nikaragua
Antigua
Netanjahua
vákua
kontinua
Winnetoua
Papua
Jacqua
gurua
zábava
va
zanadáva
predáva
dodáva
podáva
vydáva
agáva
necháva
požičiava
rozvoniava
zameriava
premeriava
žeriava
zadržiava
pridržiava
dodržiava
udržiava
zdržiava
va
očakáva
získava
rukáva
láva
Václava
Hlava
hlava
enkláva
doľava
vyvoláva
zapláva
odpláva
prepláva
pripláva
dopláva
vpláva
vypláva
sláva
Sláva
Ladislava
Vladislava
Branislava
Stanislava
Bratislava
Rastislava
pansláva
Radoslava
Hviezdoslava
Miloslava
Jaroslava
Dobroslava
Miroslava
ava
zamáva
dotmava
vykonáva
Trnava
únava
priznáva
uznáva
páva
dožerava
odohráva
zohráva
práva
nadpráva
príprava
doprava
sprava
správa
samospráva
životospráva
úprava
prava
rozpráva
narozpráva
porozpráva
vyrozpráva
tráva
stretáva
započítava
vypočítava
oktáva
stáva
nastáva
predstava
prestáva
ostáva
dostáva
postava
zostava
zostáva
pozostáva
Gustava
Gustáva
povstáva
výstava
odpútava
zachytáva
dokrvava
micva
dva
ledva
obidva
sedemdesiatdva
osemdesiatdva
päťdesiatdva
deväťdesiatdva
šesťdesiatdva
dvadsaťdva
tridsaťdva
štyridsaťdva
Eva
usmieva
spieva
zaspieva
prispieva
Kyjeva
Leva
leva
dreva
Steva
návšteva
spočíva
zadíva
Hliva
sníva
piva
Siva
pasíva
antidepresíva
sedatíva
negatíva
pozitíva
aktíva
adjektíva
detektíva
substantíva
zaživa
prežíva
odjakživa
používa
využíva
kva
kva
Silva
Ficova
chlapcova
otcova
Gorbačova
Sládkovičova
Vinogradova
Dzurindova
budova
vdova
Bushova
Čechova
Mníchova
chova
chova
sebavýchova
prevýchova
telovýchova
Bardejova
Ondrejova
Fiľakova
Bernolákova
Makova
kova
Krakova
podkova
Gabčíkova
Štefánikova
Palárikova
Jánošíkova
Hlinkova
Kocúrkova
Svätoplukova
pomykova
Masarykova
dofialova
kráľova
diablova
Nobelova
manželova
olova
Karlova
slova
doslova
Pavlova
Obamova
Adamova
domova
nova
Hurbanova
Štefanova
Ziuganova
nova
Vranova
Ivanova
obnova
odznova
Pribinova
osnova
Čunova
synova
znova
kopova
Mečiarova
Makarova
lekárova
Kollárova
cisárova
Alzheimerova
autorova
prova
Petrova
tetrova
Dimitrova
ostrova
polostrova
Štúrova
sova
Kosova
Prešova
Trebišova
Ježišova
Mojžišova
bratova
prezidentova
Liptova
Námestova
Kristova
Hviezdoslavova
dobronzova
dooranžova
mužova
doružova
kurva
dratva
žatva
čudáctva
predsedníctva
povereníctva
kaderníctva
zdravotníctva
vlastníctva
Detva
vetva
Litva
pitva
britva
kotva
sotva
žertva
tva
polomŕtva
pastva
dedičstva
ľudstva
grófstva
zúfalstva
priateľstva
vydavateľstva
obyvateľstva
riaditeľstva
zastupiteľstva
manželstva
školstva
tajomstva
cigánstva
občianstva
kresťanstva
spoločenstva
milosrdenstva
predstavenstva
náboženstva
hospodárstva
pôdohospodárstva
poľnohospodárstva
somárstva
kvetinárstva
vinárstva
cisárstva
začerstva
ministerstva
kacírstva
vrstva
bohatstva
opátstva
kamarátstva
detstva
huncútstva
podustva
kráľovstva
víťazstva
množstva
mužstva
družstva
Plutva
plutva
počúva
započúva
odpočúva
zmluva
va
zakýva
pokýva
vyplýva
skrýva
nazýva
pozýva
vyzýva
bezva
triezva
Lawa
Wladyslawa
Urawa
Ottawa
Andrewa
Glasgowa
Bellowa
Maxa
taxa
Lexa
Alexa
Rexa
deixa
Felixa
lixa
fénixa
Lacroixa
doxa
Foxa
Marxa
archeopteryxa
Jaya
Szalaya
Kállaya
Maya
Raya
Graya
Hemingwaya
Líbya
Greya
Nagya
Kariya
playboya
Malfoya
Roya
harpya
embrya
Guya
za
za
kňaza
veľkňaza
Mráza
víťaza
Rácza
zalieza
podlieza
prelieza
vylieza
zlieza
železa
Tereza
za
syntéza
hypotéza
markíza
remíza
Bríza
kríza
víza
avíza
zíza
Gejza
Alojza
falza
skĺza
slza
Franza
penza
Lorenza
Alfonza
Honza
koza
Koza
diagnóza
prognóza
poza
spoza
Ambróza
hrôza
próza
voza
scherza
univerza
zamŕza
domŕza
korza
torza
Burza
burza
kauza
pauza
Francúza
fúza
motúza
analýza
Dionýza
zahrýza
obhrýza
odhrýza
prehrýza
zhrýza
intermezza
Gaža
ža
prekáža
Baláža
páža
Ráža
naráža
zaráža
odráža
vyhráža
uráža
vyráža
zráža
vyzráža
odváža
preváža
dováža
vyváža
Deža
knieža
arciknieža
ostrieža
svieža
ježa
Ježa
pápeža
mreža
veža
Číža
slíža
Paríža
Kríža
kríža
dvojkríža
Kroměříža
Temža
ža
dóža
Joža
koža
ža
veľmoža
noža
marža
šarža
pridŕža
kaluža
muža
ruža
chyža
lyža
ryža

á
áá
ahááá
háá
chabá
pochabá
slabá
Jarabá
jarabá
d
zanedbá
bl
kolem
dlhodo
krátkodobá
strednodobá
podobá
novodobá
dobá
hru
jednozubá
bezzubá
kecá
pončá
dá
zba
adá
vyhľadá
zakladá
predkladá
pokladá
predpokladá
skladá
ukladá
mladá
Mladá
padá
napadá
zapadá
pripadá
druhoradá
prvoradá
hovä
od
poddá
ble
hnedá
tmavohnedá
škaredá
predá
šedá
odpovedá
zodpovedá
boh
pri
fluidá
sal
koman
memorandá
referendá
rondá
do
podá
činorodá
rôznorodá
hr
tvrdá
ču
chudá
vy
z
rozdá
vzdá
odovzdá
kaž
lýceá
vid
jubil
mauzóleá
múz
Rafá
u
gá
ja
nadž
e
teri
man
tangá
cengá
zacengá
bongá
štrngá
zaštrngá
lo
embar
drgá
grgá
há
a
neblahá
šľahá
nahá
polonahá
drahá
predrahá
prisahá
zaprisahá
odprisahá
ťahá
be
nabehá
pobehá
vybehá
bezbrehá
mi
strihá
ostrihá
švihá
dl
šplhá
vyšplhá
nebo
úbohá
mnohá
dlhonohá
strohá
kar
pokarhá
mrhá
premrhá
trhá
natrhá
potrhá
vytrhá
roztrhá
vrhá
lu
druhá
Druhá
samodruhá
tuhá
zly
Plac
plachá
echá
nechá
zanechá
prenechá
ponechá
vynechá
lichá
pichá
tichá
kochá
plochá
pchá
napchá
zapchá
vopchá
upchá
prchá
vyprchá
vetchá
uchá
zauchá
čuchá
jednoduchá
prostoduchá
bezduchá
dvojuchá
hluchá
Hluchá
ňuchá
oňuchá
vyňuchá
bruchá
suchá
Suchá
polosuchá
štuchá
vzdychá
zavzdychá
zasychá
usychá
vysychá
iá
rád
štádiá
diá
masmédiá
štipendiá
diá
štúdiá
privilég
evanjel
kritér
laboratóriá
teritóriá
gymnáz
kajá
aká
hocaká
čaká
bohvieaká
ktovieaká
dajaká
voľajaká
nejaká
hocijaká
všelijaká
nijaká
trojaká
dvojaká
vyľaká
rovnaká
mnohoraká
taká
vyfac
Wozniacká
skacká
tacká
zatacká
dotacká
decká
vedecká
umelecká
oplecká
nemecká
turecká
vrecká
letecká
špecifická
filozofická
tragická
pedagogická
logická
psychologická
psychická
anglická
akademická
ekonomická
technická
básnická
právnická
typická
americká
historická
elektrická
klasická
košická
dramatická
sympatická
demokratická
etická
energetická
teoretická
estetická
politická
kritická
praktická
romantická
fantastická
socialistická
komunistická
charakteristická
turistická
Levická
fyzická
hucká
ucká
Kysucká
mesteč
maličká
tričká
očká
dočká
počká
vyčká
pohlad
prete
priteká
steká
uteká
periodi
špecifiká
zaniká
podniká
preniká
uniká
vyniká
vzniká
antibiotiká
riziká
jabl
veľ
koľká
toľká
jedin
zrnká
širo
vysoká
Vysoká
potľap
šepká
zašepká
star
zažmurká
mľas
praská
zapraská
popraská
Hradská
hradská
ľudská
česká
hľadiská
hradiská
strediská
východiská
Kaliská
kúpaliská
sídliská
ohniská
ihriská
letiská
pracoviská
parkoviská
stanoviská
športoviská
priezviská
náleziská
ložiská
vojská
banská
Žitňanská
Radwanská
spoločenská
vojenská
slovenská
ženská
Podjavorinská
hostinská
maďarská
materská
Záborská
Belohorská
prská
spišská
detská
mestská
ruská
Veselovská
obrovská
meš
zmešká
bábät
dievčatká
zvieratká
dnu
vymy
odpyká
boz
pobozká
ťaž
lá
zúfa
malá
Malá
dokonalá
bývalá
sedad
zrkadlá
lietadlá
divadlá
jedlá
osedlá
pravidlá
vozidlá
hodlá
odhodlá
Be
celá
osamelá
veselá
telá
skvelá
želá
zaželá
blahoželá
mi
Milá
sk
odo
zdolá
Holá
kolá
plápolá
volá
zavolá
predvolá
odvolá
privolá
dovolá
povolá
vyvolá
zvolá
tep
Teplá
hes
kreslá
závislá
nezávislá
svet
z
má
sa
pyžamá
de
nemá
mini
maximá
zrej
samozrejmá
šik
kol
vedo
sebavedomá
cieľavedomá
podvedomá
nevedomá
povedomá
lakomá
jar
strmá
Mahát
du
homony
synonymá
antonymá
ná
da
vydaná
hádzaná
sprevádzaná
nečakaná
laná
sklamaná
vnímaná
spomínaná
vyrovnaná
chápaná
vyčerpaná
zameraná
primeraná
napísaná
podpísaná
očakávaná
nahnevaná
spracovaná
vybudovaná
zachovaná
publikovaná
komplikovaná
obžalovaná
milovaná
plánovaná
venovaná
definovaná
orientovaná
realizovaná
organizovaná
považovaná
nazývaná
nazvaná
takzvaná
viazaná
zakázaná
voleb
potrebná
stavebná
podobná
hudobná
chudobná
drobná
viacnásobná
trojnásobná
dvojnásobná
sedemnásobná
mnohonásobná
niekoľkonásobná
štvornásobná
päťnásobná
šesťnásobná
osobná
lac
všeobecná
mocná
vďač
informačná
značná
jednoznačná
mračná
mesačná
tanečná
jedinečná
konečná
nekonečná
nebezpečná
záverečná
večná
tradičná
zahraničná
železničná
šľachtičná
investičná
funkčná
finančná
spoločná
výnimočná
nočná
ročná
ročná
tohtoročná
dostatočná
nedostatočná
užitočná
skutočná
zbytočná
recepčná
tučná
hlad
chladná
základná
západná
zadná
jedná
objedná
posledná
predposledná
predná
stredná
ústredná
zodpovedná
slobodná
Jahodná
hodná
pozoruhodná
vhodná
hodná
obchodná
chodná
Východná
spodná
národná
medzinárodná
prírodná
vodná
vodná
úvodná
čudná
vyrobe
spôsobená
zaľúbená
obľúbená
označená
poznačená
presvedčená
oblečená
zabezpečená
zničená
dokončená
ukončená
určená
vylúčená
zriadená
zaradená
pradená
medená
sústredená
vedená
uvedená
poškodená
odsúdená
studená
obmedzená
prirodzená
spojená
zahalená
vzdialená
šialená
schválená
udelená
rozdelená
zelená
zazelená
sklená
kolená
polená
zvolená
mená
predznamená
znamená
zaznamená
poznamená
vyznamená
ramená
mená
plemená
bremená
semená
písmená
chránená
zranená
podmienená
uvoľnená
naplnená
doplnená
sprístupnená
umiestnená
oprávnená
ovplyvnená
prekvapená
obklopená
zastúpená
vyjadrená
rozšírená
tvorená
zatvorená
otvorená
stvorená
vytvorená
sená
vyhlásená
skúsená
vystrašená
nadšená
vznešená
zrušená
rozrušená
zvýšená
zmätená
obrátená
stratená
vretená
osamotená
stená
zastená
Trstená
opustená
tená
vená
vybavená
unavená
pripravená
upravená
predstavená
postavená
vystavená
drevená
stanovená
červená
Červená
začervená
ohrozená
vážená
znížená
kožená
založená
uložená
zložená
steh
žehná
požehná
i
ujčiná
jediná
gazdiná
kiná
švagriná
Dobšiná
testiná
Karviná
policaj
obyčajná
tajná
verejná
pokojná
spokojná
pek
okná
divadel
pravidelná
tepelná
priemyselná
viditeľ
neviditeľná
sil
dolná
voľ
pl
úplná
význam
jemná
príjemná
nepríjemná
temná
úprimná
zimná
tajomná
vzájomná
súkromná
prítomná
rozumná
den
kamenná
premenná
účinná
rodinná
nevinná
povinná
o
koná
prekoná
vykoná
stoná
schop
prístupná
dostupná
Far
jarná
moderná
nádherná
priemerná
verná
severná
odborná
strieborná
borná
horná
vnútorná
zrná
súčas
Jasná
jasná
úžasná
lesná
telesná
presná
straš
dnešná
úspešná
odlišná
falošná
slušná
plat
podstatná
ostatná
samostatná
letná
kompletná
osobitná
kvalitná
inteligentná
tehotná
ochotná
samotná
jednotná
zdravotná
životná
Novotná
vlastná
šťastná
nešťastná
zamestná
bezpečnostná
slávnostná
mohutná
chutná
smutná
nutná
nevyhnutná
tu
hlav
dopravná
cirkevná
pevná
Lučivná
pracovná
duchovná
kráľovná
rovná
rovná
cisárovná
vyrovná
účtovná
cestovná
komplex
stry
z
mazná
výrazná
princezná
železná
prizná
pozná
spozná
rozpozná
hrozná
rozozná
uzná
vyzná
kňaž
prevažná
bežná
nežná
Nižná
možná
južná
Lužná
chyžná
pá
la
zalapá
papá

spa
de
veľkolepá
slepá
farboslepá
poloslepá
tem
čer
načerpá
odčerpá
prečerpá
vyčerpá
Tu
tupá
stará
prastará
obstará
zaobstará
postará
reb
dobrá
jad
ňadrá
bedrá
štedrá
vedrá
Modrá
modrá
tmavomodrá
puzdrá
nabe
zaberá
preberá
zaoberá
rozoberá
uberá
vyberá
perá
jazerá
obzerá
poobzerá
prezerá
pozerá
vyzerá
h
nahrá
zahrá
prehrá
prihrá
dohrá
odohrá
zohrá
rozohrá
vyhrá
k
mokrá
cho
skorá
neskorá
ktorá
daktorá
voľaktorá
hocktorá
niektorá
hociktorá
máloktorá
spekt
centrá
pestrá
ostrá
bystrá
Bystrá
monštrá
eu
hurá
Turá
jasá
zajasá
inkasá
lasá
belasá
dlhovlasá
bielovlasá
svetlovlasá
červenovlasá
čiernovlasá
plavovlasá
tmavovlasá
sivovlasá

e
nebesá
telesá
klesá
kolesá
plesá
zaplesá
slovesá
hni
bo
espres
ku
Kusá
klusá
ly
veľkorysá
tá
Zuba
dvojčatá
vnúčatá
dievčatá
mláďatá
vydatá
bohatá
prijatá
dojatá
zaujatá
zlatá
pamä
zapamätá
spamätá
nahma
napä
spätá
zviera
Bachratá
ustatá
svä
knieža
le
mletá
rozmetá
opretá
vystretá
zavretá
uzavretá
nabi
rozbitá
ocitá
určitá
trojitá
dvojitá
opitá
prekvitá
svitá
dôležitá
zložitá
použitá
využitá
nevyužitá
ak
nul
žltá
tam
opan
percentá
hentá
strosko
zamotá
omotá
skrip
čr
štvrtá
s
narastá
prerastá
vyrastá
rozrastá
vzrastá
gestá
mestá
trestá
potrestá
istá
čistá
hustá
chystá
nachystá
prichystá
au
ukradnutá
posadnutá
dohodnutá
rozhodnutá
zabudnutá
vychudnutá
spomenutá
obsiahnutá
dosiahnutá
stiahnutá
postihnutá
navrhnutá
vyvinutá
rozvinutá
vzniknutá
zamknutá
dotknutá
nedotknutá
zvyknutá
zahrnutá
poskytnutá
putá
krutá
chy
nachytá
schytá
krytá
zakrytá
prikrytá
pokrytá
skrytá
ukrytá
duá
indivíduá
rezíduá
zvedavá
zaujímavá
tmavá
zdravá
pravá
hne
nahnevá
pohnevá
rozhnevá
ži
k
Dubo
Hubová
Klocová
Oravcová
Moravcová
Lukáčová
tlačová
Kováčová
Radičová
Jankovičová
Bendová
ľudová
Habšudová
Grafová
marketingová
Balogová
Vargová
Horváthová
Smithová
thová
chová
zachová
odchová
dochová
pochová
Terchová
schová
uschová
uchová
Hantuchová
vychová
prevychová
hokejová
Velďáková
Sedláková
Poláková
Martináková
Raková
Horáková
Nováková
Ďuríčková
Kováčiková
Moravčíková
Malíková
Bieliková
Pavlíková
Rybáriková
Gašparíková
Petríková
Hejková
Ondrejková
celková
Cibulková
Zemková
Šimková
Benková
Tymošenková
úroková
Žirková
jazyková
Procházková
Blažková
futbalová
Kráľová
Antalová
Schmiedlová
Handlová
Merkelová
Navrátilová
Sabolová
Marplová
slová
Zuzulová
filmová
nová
nová
Urbanová
Demänová
Tomanová
Smatanová
Beňová
Chrenová
Bešeňová
Kalinová
Malinová
Kuzminová
Hriňová
Clintonová
Černová
Brownová
Szabóová
Kollárová
Bodnárová
Husárová
Fischerová
Thatcherová
Schmögnerová
Jonesová
Šoltésová
Hingisová
Williamsová
Farkašová
Nemšová
Gajdošová
Keltošová
Bartošová
Ľubietová
Kmeťová
svetová
hotová
športová
Nagyová
Vášáryová
jednorazová
Podbrezová
Balážová
pr
trvá
pretrvá
potrvá
zotrvá
vytrvá
svedect
priateľstvá
manželstvá
tajomstvá
spoločenstvá
ministerstvá
majstrovstvá
víťazstvá
množstvá
mužstvá
družstvá
dobrodružstvá
plytvá
embryá
železá
fal
dr
univerzá
korzá
torzá
intermez

à

-b

-c
c
Isaac
bac
c
Bonifác
končiac
hľadiac
sediac
vediac
povediac
takpovediac
pravdupovediac
vidiac
tvrdiac
diac
odhaliac
mysliac
uvedomiac
Šumiac
zmeniac
nakloniac
zdôrazniac
pochopiac
hovoriac
vytvoriac
mesiac
Mesiac
polmesiac
tušiac
obrátiac
stratiac
vrátiac
nechtiac
tiac
viac
zbaviac
sláviac
naviac
vraviac
zastaviac
dostaviac
postaviac
živiac
najviac
ponajviac
loviac
osloviac
vysloviac
snažiac
položiac
držiac
pajác
zajac
Zajac
stojac
palác
Cadillac
cadillac
ac
apelplac
Mac
mac
c
Ignác
pac
c
Rác
Chirac
Pankrác
prac
prác
odprac
sprac
uprac
spoluprác
matrac
Servác
sŕdc
obec
bec
vedec
Hudec
teliec
pliec
Sobraniec
mačeniec
vtáčeniec
dvojčeniec
vnúčeniec
dievčeniec
kureniec
deťúreniec
koniec
nakoniec
Medzilaboriec
vriec
prasiec
Moraviec
oviec
Mochoviec
Michaloviec
citosloviec
Pavloviec
Bánoviec
Rusoviec
Tvrdošoviec
Opatoviec
Želiezoviec
sviec
vajec
palec
umelec
strelec
rámec
Nemec
poslanec
veľvyslanec
zamestnanec
tanec
Lučenec
mládenec
Senec
ruženec
klinec
pec
chlapec
kopec
marec
starec
koberec
herec
vzorec
otec
vec
Hlohovec
kibic
diviačic
hviezdic
dvojíc
líc
stálic
danielic
Teplíc
komplic
číslic
ulíc
panic
hraníc
Titanic
staníc
učebníc
nemocníc
húfnic
viníc
diaľnic
muflónic
márnic
tvárnic
štátnic
rovníc
železníc
zvážnic
knižníc
hospic
špic
Eric
igric
víchric
ric
kapric
Kuric
tisíc
dvetisíc
tritisíc
štyritisíc
sedemtisíc
osemtisíc
stotisíc
dvestotisíc
sedemdesiattisíc
päťtisíc
štyridsaťtisíc
desaťtisíc
šesťtisíc
popmusic
šic
Košíc
Lipšic
šľachtic
častíc
mestic
nohavíc
lavíc
Levíc
polovíc
novic
Janovic
Filc
filc
glanc
financ
Franc
dištanc
kredenc
Ferenc
princ
nc
šmrnc
punc
hoc
rehoc
moc
nemoc
veľmoc
superveľmoc
pomoc
pomóc
svojpomoc
pomoc
právomoc
noc
Vianoc
polnoc
pomóóc
štabarc
mudrc
Buc
skáčuc
idúc
obíduc
odíduc
príduc
prejdúc
hádžuc
dbajúc
vyhýbajúc
potláčajúc
kráčajúc
dajúc
hľadajúc
prechádzajúc
vychádzajúc
dúfajúc
nechajúc
zanechajúc
ponechajúc
čakajúc
majúc
vynímajúc
ímajúc
začínajúc
počínajúc
poznajúc
lapajúc
opierajúc
predstierajúc
zvierajúc
obzerajúc
pozerajúc
pokúšajúc
rátajúc
spúšťajúc
dávajúc
očakávajúc
odvolávajúc
vychutnávajúc
usmievajúc
vajúc
využívajúc
zachovajúc
použijúc
využijúc
počujúc
sledujúc
reagujúc
aplikujúc
riskujúc
usilujúc
uvedomujúc
venujúc
zdôrazňujúc
ignorujúc
pozorujúc
konštatujúc
interpretujúc
citujúc
rešpektujúc
komentujúc
akceptujúc
ukazujúc
parafrázujúc
uvažujúc
Luc
pľúc
vyjmúc
vezmúc
počnúc
odhliadnuc
prihliadnuc
zabudnúc
spomenúc
dosiahnuc
natiahnuc
striehnuc
zdvihnúc
odmietnuc
kývnuc
Olomouc
berúc
truc
natruc
kuruc
Kuruc
pozrúc
súc
trasúc
Kysúc
kolíšuc
kníšuc
píšuc
Patúc
dokážuc
ukážuc
poukážuc
žuc
strýc

č
chrobač
korbáč
drevorubač
trubač
ovlád
bradáč
bedač
uchádz
Pagáč
pagáč
cengáč
boháč
Roháč
poslucháč
ňucháč
Sliač
Takáč
pekáč
Utekáč
rapkáč
skáč
blyskáč
Tkáč
Lukáč
zatykač
bodľ
vysiel
koláč
plač
poplač
vyplač
rozplač
tlač
zatlač
pretlač
kníhtlač
pritlač
dotlač
vodotlač
hĺbkotlač
potlač
modrotlač
stlač
vytlač
pavlač
prijím
snímač
chumáč
ináč
Mináč
vypínač
kvetináč
junač
označ
poznač
vyznač
potáp
prepáč
krompáč
ráč
zvárač
žobrač
hráč
spoluhráč
mrač
pátrač
počít
nadostač
nedostač
kutáč
zabávač
predavač
Hlaváč
vyjednávač
nahrávač
prehrávač
rozohrávač
rozprávač
vysávač
ohrievač
Kováč
zapaľovač
ostreľovač
z
presvedč
Tribeč
Tríbeč
li
Mlieč
mlieč
vylieč
naprieč
sk
obďal
obleč
navleč
prezleč
vyzleč
m
smeč
p
upeč
zabezpeč
r
chváloreč
dobroreč
preč
s
S
t
uteč
bič
spotrebič
chlad
dedič
rodič
vodič
Hal
delič
holič
Holíč
volič
tlm
n
nanič
chránič
Ivanič
Lučenič
menič
vinič
Rajnič
pohonič
znič
var
krič
zakrič
nos
suš
čist
cv
sendvič
Miloševič
Krajčovič
Jankovič
Djokovič
Markovič
Jurkovič
kráľovič
Čaplovič
Pavlovič
Popovič
Gašparovič
Petrovič
Matovič
dož
Dojč
blč
m
ž
zemežlč
ranč
pomaranč
Granč
pi
pu
ly
zaboč
odboč
úboč
k
Klokoč
klokoč
vrkoč
skoč
naskoč
preskoč
zoskoč
vyskoč
m
namoč
prekr
vkroč
vykroč
t
otoč
kolotoč
drevotoč
črvotoč
červotoč
útoč
vytoč
roztoč
navniv
terč
č
krč
K
č
pokrč
pap
chat
strč
zastrč
kostrč
vystrč
v
boršč
Boršč
uč
ga
nauč
D
f
h
sk
č
Lúč
úč
pakľúč
rozlúč
muč
ko
pouč
p
papúč
náruč
obruč
doruč
odporuč
kotúč
vyuč
č
syč
t

-d
d
skinhead
brigád
Had
had
had
džihád
olympiád
hoviad
dekád
cikád
balád
nálad
hlad
prehľad
pohľad
napohľad
hľad
chlad
náklad
základ
odklad
podklad
preklad
príklad
napríklad
protiklad
doklad
poklad
predpoklad
sklad
vklad
klad
čokolád
vlád
Ahmad
Muhammad
nomád
armád
smäd
nad
vanád
ponad
sponad
Hornád
tornád
návnad
d
nápad
západ
azapád
prípad
ľadopád
vodopád
Arpád
Árpád
spád
vpád
rad
d
hitparád
Brad
nerád
hrad
hrad
záhrad
priehrad
úhrad
hrad
smrad
Konrad
Konrád
porád
Poprad
úrad
Asad
fasád
násad
zásad
priesad
prísad
osád
výsad
stád
Ovad
ovad
nazad
vzad
Kidd
obed
ded
tragéd
bied
abecied
kolied
čried
tried
besied
vied
jed
protijed
pléd
sled
slovosled
med
Mohamed
Ahmed
velocipéd
logopéd
moped
ortopéd
torpéd
Fred
Alfred
Alfréd
kréd
pred
napred
popred
vopred
spred
vpred
stred
prostred
naprostred
doprostred
sprostred
uprostred
vred
sed
domased
posed
sused
Ted
Nedvěd
vševed
honvéd
Švéd
zved
smaragd
Kincaid
karbid
herbicíd
insekticíd
pesticíd
genocíd
mudžahíd
Kid
invalid
pyramíd
Šmid
kyanid
hníd
Leonid
romboid
alkaloid
android
Android
asteroid
hybrid
Madrid
efemeríd
Ingrid
chlorid
Astrid
hepatitíd
fluíd
druid
vid
David
vid
ostrovid
tvíd
oxid
hydroxid
peroxid
žid
Žid
gájd
ofsajd
jd
háld
Donald
MacDonald
McDonald
Ronald
Roald
Herald
ld
Gottwald
Bild
Rothschild
Wild
hold
Arnold
Leopold
Harold
žold
Ánd
nd
kontraband
Cleveland
land
Kaufland
Holland
Roland
girlánd
Island
Portland
Maryland
kománd
Ferdinand
brand
veránd
grand
memoránd
doktorand
Mitterrand
Streisand
dividend
agend
bekhend
haciend
legiend
víkend
referend
reverend
trend
Ind
Bond
fond
genofond
blond
Raymond
Rond
sond
nd
vagabund
sekúnd
milisekúnd
nanosekúnd
Lund
Edmund
Žigmund
Dortmund
od
ód
bod
slobôd
pagod
jahôd
náhod
nehôd
autonehôd
príhod
dohôd
vhod
nevhod
hod
nevýhod
zhôd
nezhôd
chod
obchod
odchod
prechod
príchod
pochod
vchod
chod
diód
periód
jód
kód
škôd
d
synod
Wood
pod
d
antipód
popod
spopod
spod
rod
maród
národ
odrôd
prírod
nimród
elektród
úrod
rapsód
Metod
metód
kustód
d
závod
sprievod
lodivod
vod
pôvod
psovod
úvod
rozvod
epizód
štandard
štandárd
gárd
avantgárd
Gerhard
Richard
biliard
biliárd
miliárd
Leonard
Bernard
billboard
leopard
Gerard
petárd
bastard
Eduard
Harvard
Edward
steward
Howard
Yard
hazard
bilbord
Ford
Oxford
rd
akord
rekord
lord
Word
prd
srd
harabúrd
úd
Maud
d
úd
Freud
potmehúd
ľud
blud
oblúd
odľud
prelud
ud
nekľud
sľúd
čmud
Mahmúd
Talmud
talmud
Bermúd
pud
strachopud
popud
d
hrúd
prúd
trúd
sud
d
osud
etud
etúd
amplitúd
stud
právd
neprávd
poloprávd
krívd
hyd
aldehyd
formaldehyd
acetaldehyd
Beskýd
Floyd
Syd
jázd
nájazd
zájazd
nadjazd
podjazd
prejazd
príjazd
dojazd
vjazd
jazd
zjazd
rozjazd
rozjázd
brázd
miezd
hniezd
hviezd
superhviezd
hvizd
drozd
zd
úzd
vrážd
samovrážd

-dz

-dž

-e
Gabe
zhabe
škriabe
poškriabe
vyškriabe
oziabe
Labe
hrabe
zahrabe
prehrabe
pohrabe
vyhrabe
škrabe
poškrabe
štábe
liečbe
svadbe
chodbe
hudbe
jebe
chlebe
Záhrebe
pohrebe
potrebe
spotrebe
vstrebe
sebe
osebe
tebe
webe
šibe
maľbe
šklbe
voľbe
obe
dobe
ďobe
podobe
chudobe
vyďobe
hrobe
chorobe
robe
osobe
spôsobe
zobe
čarbe
drbe
erbe
tvorbe
modlitbe
palube
obľube
klube
samoľúbe
rube
be
vyrúbe
kozube
stavbe
stavbe
Hybe
be
ohybe
pohybe
pohýbe
rozhýbe
väzbe
izbe
hrozbe
službe
žbe
Greenpeace
pôsobiace
riadiace
chladiace
nevidiace
vodiace
tesniace
horiace
tvoriace
patriace
hasiace
mesiace
súvisiace
smrtiace
tráviace
ležiace
blížiace
zajace
stojace
domáce
Grace
práce
nadpráce
odprace
uprace
spolupráce
vivace
trváce
vrabce
obce
brdce
srdce
trbliece
plece
vrece
chce
zajachce
vyjachce
zachce
trojice
dvojice
ce
Alice
velice
prevelice
stolice
Teplice
ulice
hranice
stanice
učebnice
Dubnice
nemocnice
pohľadnice
pokladnice
radnice
radnice
okenice
enice
vinice
čarodejnice
Bojnice
mihalnice
diaľnice
smernice
maternice
náušnice
Bohunice
pivnice
rovnice
väznice
železnice
knižnice
nožnice
hospice
špice
Beatrice
Bystrice
Maurice
kukurice
ce
tisíce
státisíce
stotisíce
desaťtisíce
Jessice
Košice
matice
chrbtice
nohavice
rukavice
Levice
polovice
spolovice
lyžice
vajce
vykokce
palce
teľce
hlce
šance
tance
mačence
vtáčence
dojčence
dvojčence
vnúčence
dievčence
chúdence
jahnence
Florence
kurence
deťúrence
Lawrence
štence
jedince
mince
slnce
konce
bľaboce
ligoce
rehoce
zarehoce
rozrehoce
chichoce
zachichoce
šuchoce
zašuchoce
hrkoce
zahrkoce
moce
Vianoce
trepoce
zatrepoce
Croce
šepce
kopce
koberce
Pierce
vzorce
prasce
tresce
potresce
žiaduce
žiadúce
nežiaduce
nežiadúce
vedúce
okoloidúce
budúce
nabudúce
chýbajúce
padajúce
zodpovedajúce
nachádzajúce
predchádzajúce
prichádzajúce
pochádzajúce
vychádzajúce
zavádzajúce
prebiehajúce
rozvíjajúce
vynikajúce
vznikajúce
kajúce
pripomínajúce
zaoberajúce
lietajúce
vyčerpávajúce
dospievajúce
trvajúce
dlhotrvajúce
vyplývajúce
zarážajúce
žijúce
pracujúce
nepočujúce
nasledujúce
rozhodujúce
povzbudzujúce
fungujúce
obsahujúce
bojujúce
znepokojujúce
upokojujúce
šokujúce
ohromujúce
fascinujúce
prekvapujúce
smerujúce
podporujúce
vzrušujúce
existujúce
ponižujúce
vládnuce
Bruce
horúce
súce
rastúce
srdcervúce
dravce
mravce
Moravce
ovce
Michalovce
citoslovce
reťazce
skáče
odskáče
koláče
plače
zaplače
preplače
oplače
poplače
vyplače
rozplače
tlače
kníhtlače
potlače
prvotlače
pavlače
Tlmače
Rače
če
počítače
meče
človeče
spotrebiče
Haliče
piče
nosiče
sendviče
žlče
baganče
pomaranče
koče
Levoče
chlapče
Ľupče
terče
hrče
če
paprče
chatrče
otče
Bytče
guče
če
úče
papuče
če
náruče
obruče
tyče
Ade
záhade
piade
olympiáde
kade
kdekade
všelikade
inokade
avokáde
skade
ľade
nálade
čeľade
ohľade
pohľade
základe
preklade
príklade
mlade
lade
vláde
pohromade
armáde
Nade
Kanade
tornáde
nápade
západe
juhozápade
severozápade
odpade
prepade
prípade
poprípade
dopade
Spade
pade
rozpade
rade
brade
hrade
hrade
záhrade
priehrade
ohrade
úhrade
mokrade
Colorade
porade
paprade
Poprade
úrade
zrade
zásade
osade
ade
tade
stade
stáde
poobede
pobiede
triede
slede
Serede
kréde
strede
besede
vede
vede
medvede
predpovede
odpovede
spovede
povede
ide
zaobíde
odíde
podíde
lide
príde
zíde
vzíde
hajde
jde
zájde
nejde
prejde
jde
pôjde
vojde
ujde
vyjde
kde
dakde
voľakde
hockde
niekde
bohviekde
hocikde
všelikde
nikde
málokde
salde
Wilde
Hollande
rande
verande
memorande
referende
inde
Warnemünde
slobode
nehode
dohode
pohode
zhode
obchode
odchode
príchode
chode
lode
vzducholode
de
de
prírode
vode
úvode
garde
Garde
miliarde
Brde
žrde
Claude
Maude
bude
čude
ude
jude
Jude
ľude
žalude
blude
oblude
prelude
ude
talmude
nude
pude
popude
rude
hrude
sude
osude
pravde
popravde
Hyde
Clyde
priadze
jazde
kamikadze
vládze
uvládze
hrádze
sadze
mosadze
nevädze
hniezde
medze
Prievidze
bryndze
chôdze
ochodze
schôdze
pozde
hrdze
tvŕdze
dze
dze
dažde
hádže
nahádže
zahádže
rozhádže
vražde
bagandže
brandže
bendže
gundže
Kambodže
Lee
Aimée
jamboree
entrée
Rafe
karafe
grafe
paragrafe
štráfe
epitafe
reliéfe
kefe
Radcliffe
skife
dvojskife
tarife
sejfe
alfe
golfe
triumfe
strofe
katastrofe
harfe
Düsseldorfe
surfe
Ufe
fe
pliage
Malage
ge
Cambridge
lige
extralige
eurolige
superlige
bundeslige
Rige
brige
strige
Hedvige
tajge
Olge
ge
Volge
Orange
synagóge
joge
droge
ge
George
Ürge
he
podlahe
námahe
snahe
dráhe
Prahe
he
odvahe
prevahe
rovnováhe
povahe
úvahe
ehe
hehe
knihe
oblohe
prílohe
polohe
úlohe
nohe
Telegraphe
Goethe
Lesothe
Marthe
he
nádche
cheche
mieche
streche
úteche
Manche
macoche
ploche
epoche
troche
soche
zápche
arche
sprche
porsche
Porsche
Nietzsche
sluche
muche
poruche
predtuche
che
babie
Robbie
zombie
obdobie
rybacie
kačacie
mačacie
morčacie
skladacie
ovládacie
nadácie
padacie
sedacie
hojdacie
delegácie
stíhacie
dýchacie
asociácie
šijacie
čakacie
kvalifikácie
publikácie
aplikácie
komplikácie
komunikácie
vysielacie
teľacie
inflácie
odvolacie
regulácie
špekulácie
populácie
prijímacie
diplomacie
informácie
transformácie
jahňacie
kombinácie
sklápacie
čerpacie
spacie
presýpacie
otváracie
federácie
zvieracie
meracie
generácie
operácie
integrácie
hracie
demokracie
pracie
vetracie
koncentrácie
ilustrácie
reštaurácie
búracie
kuracie
písacie
husacie
lietacie
premietacie
interpretácie
konzultácie
orientácie
dokumentácie
prezentácie
reprezentácie
dotácie
situácie
vzdelávacie
vykonávacie
porovnávacie
poznávacie
nahrávacie
zahrievacie
motivácie
zásobovacie
donucovacie
zabezpečovacie
dokončovacie
vyučovacie
skladovacie
vyraďovacie
rozhodovacie
dovacie
sťahovacie
spojovacie
očkovacie
rokovacie
parkovacie
nafukovacie
odpaľovacie
oznamovacie
programovacie
zdaňovacie
plánovacie
inovácie
opevňovacie
vyjadrovacie
poverovacie
monitorovacie
pozorovacie
vyšetrovacie
vykurovacie
šnurovacie
hlasovacie
zväčšovacie
štartovacie
poisťovacie
ubytovacie
stravovacie
ukazovacie
odpočúvacie
realizácie
civilizácie
organizácie
privatizácie
kniežacie
trecie
bicie
ambície
tradície
koalície
polície
investície
pozície
opozície
akcie
redakcie
reakcie
interakcie
frakcie
atrakcie
transakcie
infekcie
injekcie
lekcie
inšpekcie
sekcie
fikcie
sankcie
funkcie
produkcie
inštrukcie
konštrukcie
rekonštrukcie
aliancie
financie
tendencie
inteligencie
konferencie
konkurencie
kompetencie
existencie
prevencie
provincie
emócie
ovocie
koncepcie
korupcie
revolúcie
inštitúcie
krycie
čie
vtáčie
niečie
tečie
ničie
obočie
storočie
ročie
kladie
poradie
Sadie
Eddie
prostredie
vedie
zavedie
privedie
povedie
uvedie
Indie
poschodie
Jodie
štúdie
hovädzie
cudzie
fotografie
filozofie
stratégie
Taggie
Angie
teológie
psychológie
technológie
energie
Sophie
monarchie
Jackie
Austrálie
Biblie
násilie
úsilie
Jolie
okolie
Charlie
Julie
Jamie
akadémie
územie
vedomie
sebavedomie
svedomie
smie
rozumie
nie
mlčanie
odporúčanie
usporiadanie
adanie
ovládanie
podanie
vydanie
stíhanie
zlyhanie
hluchánie
dýchanie
bocianie
dianie
rozvíjanie
čakanie
podnikanie
získanie
potkanie
nutkanie
lanie
odhodlanie
vzdelanie
vysielanie
želanie
volanie
odvolanie
povolanie
planie
vzplanie
poslanie
sklamanie
prijímanie
vnímanie
skúmanie
požehnanie
onanie
konanie
zamestnanie
porovnanie
vyrovnanie
priznanie
poznanie
uznanie
vyznanie
Joanie
panie
chápanie
baranie
vytváranie
meranie
zameranie
pátranie
vranie
havranie
tyranie
písanie
čítanie
litánie
Británie
povstanie
vanie
vydávanie
dodržiavanie
očakávanie
získavanie
vzdelávanie
pojednávanie
vykonávanie
správanie
rozprávanie
zavanie
prežívanie
užívanie
používanie
využívanie
ovanie
spracovanie
vypracovanie
financovanie
pokračovanie
vyučovanie
sledovanie
rozhodovanie
obchodovanie
budovanie
vybudovanie
napočudovanie
fungovanie
zachovanie
poďakovanie
opakovanie
rokovanie
formovanie
plánovanie
pomenovanie
varovanie
smerovanie
rozširovanie
pozorovanie
vyšetrovanie
vykurovanie
hlasovanie
zvyšovanie
konštatovanie
cestovanie
pestovanie
ubytovanie
poskytovanie
stravovanie
organizovanie
znižovanie
trvanie
vanie
pozvanie
udržanie
cnie
čnie
napoludnie
popoludnie
odznie
pôsobenie
označenie
presvedčenie
oblečenie
zabezpečenie
cvičenie
ukončenie
určenie
učenie
riadenie
nariadenie
zariadenie
zriadenie
zaradenie
vedenie
zavedenie
oslobodenie
tvrdenie
potvrdenie
obmedzenie
zhromaždenie
Eugénie
Stephenie
prepojenie
spojenie
oddelenie
rozdelenie
jelenie
zelenie
klenie
preklenie
povolenie
myslenie
osvetlenie
vysvetlenie
tulenie
znamenie
oznámenie
napomenie
pripomenie
spomenie
umenie
porozumenie
odstránenie
zranenie
ocenenie
obvinenie
posilnenie
plnenie
splnenie
uplatnenie
umiestnenie
prekvapenie
pochopenie
utrpenie
zastúpenie
vystúpenie
vyjadrenie
schizofrénie
šírenie
rozšírenie
ochorenie
korenie
otvorenie
stvorenie
vytvorenie
opatrenie
vyšetrenie
podozrenie
vyhlásenie
uznesenie
nadšenie
riešenie
potešenie
zlepšenie
porušenie
zrušenie
vzrušenie
zvýšenie
hodnotenie
poistenie
zistenie
odpustenie
vybavenie
zjavenie
predstavenie
postavenie
stanovenie
červenie
očervenie
sčervenie
väzenie
ženie
zaženie
preženie
zníženie
priženie
doženie
odoženie
založenie
zloženie
poženie
zoženie
združenie
vyženie
insígnie
spočinie
Virginie
nie
aerolínie
minie
pominie
nie
vinie
vyvinie
rozvinie
bujnie
silnie
zosilnie
Annie
Bonnie
symfónie
agónie
begónie
muflónie
kolónie
slonie
ceremónie
harmónie
filharmónie
pneumónie
irónie
pivónie
bizónie
hrnie
zahrnie
uškrnie
Kalifornie
únie
presunie
posunie
petúnie
hynie
zahynie
plynie
uplynie
vyplynie
rozplynie
znie
zaznie
vyznie
árie
kancelárie
Marie
rie
starie
havárie
bobrie
drie
Alexandrie
modrie
udrie
berie
zaberie
preberie
zoberie
vyberie
derie
netopierie
galérie
prímerie
scenérie
rafinérie
perie
perie
serie
rie
karosérie
causerie
batérie
baktérie
lotérie
žerie
zožerie
tigrie
škrie
mrie
zomrie
umrie
orie
teórie
kategórie
Záhorie
pohorie
ochorie
príkorie
kalórie
Stredomorie
histórie
nádvorie
zaprie
oprie
trie
beletrie
povetrie
bezvetrie
ostrie
Laurie
dinosaurie
cimburie
Curie
kurie
rie
Turie
vrie
zavrie
uzavrie
zovrie
rie
zazrie
obzrie
pozrie
počasie
trasie
nesie
prinesie
ponesie
misie
komisie
psie
Selassie
diskusie
pašie
slabšie
hlbšie
väčšie
mladšie
pešie
podstrešie
prístrešie
ľahšie
kadeľahšie
drahšie
dlhšie
jednoduchšie
zátišie
stredajšie
vtedajšie
dovtedajšie
niekdajšie
vonkajšie
vedľajšie
vlaňajšie
popoludňajšie
nedeľňajšie
sobotňajšie
tunajšie
včerajšie
terajšie
doterajšie
krajšie
zajtrajšie
vyčerpávajúcejšie
zarážajúcejšie
rozhodujúcejšie
povzbudzujúcejšie
znepokojujúcejšie
šokujúcejšie