Kultúra slova

  • ISSN: 0023-5202. Vychádza od roku: 1967. Periodicita: 6x ročne.

  • Vydáva: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine Tlač: tlačiareň BEN&M, Turčianske Teplice Ročné predplatné: 7,20 € Jednotlivé číslo: 1,20 €

  • Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: Vydavateľstvo Matice slovenskej Mudroňova 1, 036 52 Martin, Slovensko. E-mail: periodika@matica.sk

Redakcia

  • Hlavný redaktor: PhDr. Sibyla Mislovičová Výkonná redaktorka: Mgr. Iveta Vančová Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik

  • Adresa redakcie: Panská 26 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 17 61-2 E-mail: sibyla.mislovicova @ juls.savba.sk