Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV

Vás pozývajú na vedecký seminár

Prechyľovanie: áno – nie?

Prechyľovanie priezvisk – genéza, podoby a problémy. Pohľad na prechyľovanie a prechýlené priezviská žien z hľadiska historického, onomastického, sociolingvistického a právneho u nás a v iných krajinách.

9. február 2016 Austria Trend Hotel, Vysoká 2/A, Bratislava

Aktualizovaný program (PDF)

fotogaléria


Organizátori

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV

Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV

Vedeckí garanti

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič

DrSc. prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

Organizačný výbor

Lucia Satinská, Iveta Valentová, Bronislava Chocholová, Michaela Kajanová, Perla Bartalošová


Platenie konferenčného poplatku

Suma 60 eur zahŕňa náklady na prenájom miestnosti, kávové prestávky a vydanie zborníka.

Náklady na cestovné, stravovanie a ubytovanie v poplatku nie sú zahrnuté.

Prosíme Vás, aby ste uvedenú sumu zaplatili prevodom na náš účet do 31. januára 2016.

Zároveň Vás prosíme, vzhľadom na zmenu účtovného roka, aby ste platbu neuskutočnili skôr ako 1. januára 2016!

Bankové spojenie: IBAN: Sk 23 8180 0000 007000006607

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava

Platby pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA

IBAN: Sk 23 8180 0000 007000006607

BIC/ SWIFT:SUBASKBX

Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava


Ubytovanie Priamo na mieste konania seminára:

Vysoká 2A, 811 06 Bratislava Tel.: +421-2-5277-5808, Fax: +421-2-5277-5826 http://www.austria-trend.at/sk/hotels/bratislava

Izby v cene 79 eur za noc s raňajkami + 1,65 eur mestská daň si môžete rezervovať na adrese reservations.bratislava@austria-trend.at, prosíme, pri rezervácii uveďte názov seminára: Prechyľovanie: áno – nie?

Ďalšie možnosti zoradené podľa vzdialenosti od miesta konania seminára:

City Hostel, Obchodná 38

Penzión Grémium, Gorkého 11

Ubytovňa My home, Mýtna 23A

Študentský domov Družba, Botanická 25 (hotelová časť)

Ďalšie možnosti po celej Bratislave


2.cirkulár