Aktuálne otázky terminológie marketingu

medzinárodná vedecká konferencia

Dátum konania: 16. október 2014

Miesto: budova Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike (Dom Európy) Palisády 29, Bratislava

Zameranie: Cieľom konferencie, ktorú v Bratislave organizuje oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, je prezentovať výsledky projektu VEGA Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov a zároveň ponúknuť priestor na výmenu názorov pre všetkých zainteresovaných v oblasti tvorby a používania terminológie marketingu. Seminár nadväzuje na podujatie Neologizmy v terminológii marketingu.

Bližšie informácie: http://korpus.sk/terminologia_marketing2014.html