Vianočné kolokácie

Vianočné kolokácie

Na otázku, čo sa im spája s Vianocami, by asi ľudia odpovedali rôzne. Niekto by mohol zdôrazniť radosť zo sviatkov, pokoja a spoločne stráveného času, iný by si spomenul na stres z príprav a nakupovania. Ďalší by možno uviedol obľúbené regionálne či univerzálne vianočné jedlá, alebo tiež filmy, bez ktorých si vianočné sviatky nevie predstaviť. Napríklad filmové Tri oriešky pre Popolušku, ktoré sú celé desaťročia vianočnou klasikou aj v takom ďalekom Nórsku.

Čo by nám však na otázku, čo sa spája s vianočným časom, odpovedali dáta Slovenského národného korpusu, ktoré poskytujú rozsiahle a rôznorodé elektronicky spracované vzorky autentických písaných a hovorených textov v slovenčine i cudzích jazykoch?

Podobnú otázku si pred niekoľkými rokmi položili Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková a Kristína Bobeková a výsledkom ich práce bol Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine (2017). Kniha nadväzuje na Slovník slovných spojení. Podstatné mená (2015) od autorov Petra Ďurča a Daniely Majchrákovej a uvádzajú sa v nej takzvané kolokačné profily – v tomto prípade jednotlivých prídavných mien. Kolokačný profil tvoria typické slová a slovné konštrukcie, ktoré sa s daným slovom často vyskytujú. Poznáme to všetci i v bežnej reči: ak niekto počuje slovo kríž, bude to častejšie s prívlastkom Červený než modrý či zelený. V kolokačnom slovníku podobne nájdeme aj prívlastok „vianočný“, a tak vieme zistiť, s akými podstatnými menami a v akých ďalších konštrukciách sa „vianočnosť“ často vyskytuje.

Nalistujme si teda strany 293 a 294 v slovníku, na ktorých sa dočítame, že vianočných je prinajmenšom 75 vecí: od akcie, albumu a atmosféry, cez kapra, kapustnicu a klasiku, po zľavy, zvyk a želanie. Okrem týchto podstatných mien prívlastok vstupuje napríklad aj do predložkových spojení „(odpočinúť si, odvysielať...) vo vianočnom čase“ či „(predávať, pripraviť...) vo vianočnom období“, „(perníky, pohľadnice...) s vianočným motívom“ a „(pieseň, tovar…) s vianočnou tematikou“. Zaujímavé sú napokon typické „vianočné“ slovesá v slovesných spojeniach ako „niesť sa vo vianočnom duchu“, „stretnúť sa pri vianočnom stole“ či „nájsť si (niečo) pod vianočným stromčekom“.

Najlepšie je, že okrem slovníkov založených na korpusovom materiáli si môžu všetci záujemcovia vyhľadávať ďalšie odpovede a zaujímavosti aj sami priamo v korpusoch. A tie vám vedia celé miliardy vecí. Stačí sa ich len vedieť správne opýtať a odpovede vytriediť tak, ako musela triediť kukuricu so šošovicou Popoluška v spomenutých Troch orieškoch. Veselé Vianoce!

Miroslav Zumrík
oddelenie Slovenského národného korpusu