Kapry či kapre?

Vykrajovátka?

K predvianočnému času neodmysliteľne patrí aj predaj živých kaprov, ktoré sú tradičnou súčasťou štedrej večere. Predajcovia však niekedy majú ťažkosti so správnym označením miesta predaja. Nezriedka sa stáva, že sa stretáme so slovným spojením živé kapre. Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, v množnom čísle však podľa vzoru dub alebo stroj (podľa zakončenia).

Keďže slovo kapor je zakončené na obojakú spoluhlásku r a vkladná samohláska -o- pri skloňovaní vypadáva, skloňuje sa podľa vzoru dub a v nominatíve (1. páde) i v akuzatíve (4. páde) má pádovú príponu -y – kapry. (Iné pravidlá skloňovania platia pri podstatnom mene komár, ktoré sa takisto končí na spoluhlásku r, ale pri skloňovaní vkladná samohláska -á- nevypadáva, preto je v nominatíve a v akuzatíve množného čísla tvar komáre). Správne sú teda slovné spojenia predávame živé kapry, ponúkame živé kapry, vianočné kapry na štedrovečerný stôl.

Iveta Vančová
oddelenie jazykovej kultúry a terminológie
(In Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 2, s. 128