Historický slovník slovenského jazyka

V slovníku je spracovaná slovná zásoba z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako je zachovaná v rukopisoch i tlačených písaných slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských písomnostiach (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho pôvodu) až po kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernolákom na konci 18. storočia. Slovník s rozsahom 4 322 strán, 47 330 heslových statí a viac ako 70 000 slov je spoľahlivým základom ďalšieho výskumu národného jazyka, všeobecných aj národných dejín, interkultúrnych a medzijazykových kontaktov.

Historický slovník slovenského jazyka. A – J. Red. M. Majtán et al. 1. vyd. Bratislava: Veda 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1 (spoluautori V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. K – N. Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1992. 616 s. ISBN 80-224-0385-7 (spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. O – p (pochytka). Red. M. Majtán et al. 1.vyd. Bratislava: Veda 1994. 653 s. ISBN 80-224-0429-2 (kolektív autorov V. Blanár, I. Kotulič, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová).

Historický slovník slovenského jazyka. P (poihrať sa – pytlovať). Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1995. 584 s. ISBN 80-224-0432-2 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. R – rab. Š – švrkotať. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, M. Sitárová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. T –V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (kolektív autorov: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná, I. Valentová).

Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (kolektív autorov: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová).

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie v slovníku