Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu

European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect

2017 – 2021

Koordinátor projektu: Taliansko

Zodpovedná riešiteľka: Mária Šimková

Spoluriešitelia z SAV: Katarína Gajdošová

Spoluriešitelia mimo SAV: Adriana Žáková

Program: COST

Anotácia: Projekt je zameraný na podporu a rozvoj jazykových zručností všetkých Európanov bez ohľadu na ich jazykové, sociálne či ekonomické zázemie. Na projekte spolupracujú odborníci z oblasti vzdelávania, výskumu a informačných technológií z 36 participujúcich krajín. Zástupcovia jednotlivých riešiteľských krajín spoločne budujú medzinárodnú a interdisciplinárnu komunitu prezentujúcu inovatívne trendy a metódy v oblasti jazykového vzdelávania s využívaním techník crowdsourcingu.