Databáza priezvisk na Slovensku (stav v roku 1995)

P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998.

Vyhľadávanie

textové

slovníkové