Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

  • RNDr. Miroslav Morovics, CSc., Predsedníctvo SAV

Členovia dozornej rady:

  • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Pedagogická fakulta TU

  • Ing. Iveta Červenková, Úrad SAV