Dňa 7. novembra od 14.00 do 17.00 sa v našom ústave uskutoční deň otvorených dverí. Pripravili sme si pre vás interaktívne podujatie, ktoré rozličnými spôsobmi približuje prácu jazykovedkýň a jazykovedcov v jednotlivých oddeleniach Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Príďte si zasúťažiť, overiť a rozšíriť vedomosti zo slovenského jazyka hravou formou a diskusiou.