Deň otvorených dverí 2022 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra

Počas Týždňa vedy a techniky 2022 (7. – 13. november 2022) otvárame dvere Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i, širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí 2022, ktorý sa uskutoční 10. novembra v čase od 14.00 do 17.00.

Naše interaktívne podujatie vám priblíži prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a prívetivej diskusie. Príďte si okrem rozšírenia vedomostí napísať aj svoje meno v hlaholike či prepísať z nej tajné správy do spisovnej slovenčiny, rozlúskať lásky štúrovcov, zahrať pexeso s tematikou Štúrových mesiacov alebo urobiť fotku so Štúrom.

Tešia sa na vás jazykovedkyne a jazykovedci z JÚĽŠ!

Báseň v štúrovčine – súťaž pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2022


Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied.