Vianočné zvyky v nárečí

Kuzmice

Kuzmice (okres Topoľčany)
Stredonitrianske nárečia

Na Vánoce uš, právda, už volakedi, také tí zviki boli inačie jak čil. Čil sa to uš také, ňeská gďeže osúchi alebo také veci, ale já kolko rázi ešťe aj čil si upečím. To je také cesto, jak s chleba cesto a to sa potom na to dajú krumple a tí krumple sa zamíšu kiselím mlíkom a dá sa do toho koreňá, cibulka sa tam usmaží do toho, osolí sa to a to sa potom na to cesto dá a po vrchu sa to poleje smatankou a po vrchu sa ešťe posipe sirom. Víťe, tak sa podrobí sir a to je velmi dobré. No je pre tíchto staršíh luďí lepší jak cukrové.

K Šťedrej večeri najprv sa jí, právda, orechi. To sa prelúpi a jag aj mi zme dvá, polovičku som dala z mójho mójmu a on zaz dav mňe polovičku, takto to, takto, áno tak to bolo. To sa tag robí, to volakedi hovorili, že kebi volakedi volakého človeka strašilo, víťe, tak, že abi si pomislev, že s kím večerav, tagže potom to odíďe, to zlo odíďe, víťe. No potom sa jí, právda, jabĺčka, orechi, aj cesnag, mat, oplátki a potom sa už jí zaz hríbové. A jabĺčko sa ďelí. Kolko je doma luďí, každému sa s toho jabĺčka jakí kúšťiček. Keď ih je moc, si to tak poďelá, áno...

Z rozprávania Márie J. (nar. 1914) zaznamenaného v roku 1979.
Prevzaté z práce Praktická dialektológia: Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu (Gabriela Múcsková – Katarína Muziková – Viera Wambach; 2012)