Archív konferencií za rok 2013

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty

  • Častá-Papiernička, 22. – 23. apríla 2013

Medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc., tematicky zameraná na historický vývin jazyka, vonkajšie dejiny jazyka, dialektológiu, onomastiku, všeobecnú jazykovedu a metodológiu, porovnávaciu typológiu, počítačové technológie a digitalizáciu lingvistického materiálu


Celoslovenské stretnutie jazykovedcov

  • Častá-Papiernička, 23. - 25. októbra 2013

Podujatie pri príležitosti 70. výročie založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV


slovko 2013

  • Bratislava, 13. - 15. novembra 2013

VII. medzinárodná konferencia