Archív konferencií za rok 2012

Slovo v slovníku

 • Častá-Papiernička, 22. – 23. februára 2012
 • Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika) vedecká konferencia pri príležitosti životného jubilea Mgr. Alexandry Jarošovej, CSc.

  fotogaléria


Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)

 • Bratislava, 7. – 8. júna 2012
 • Konferencia zameraná na prezentáciu všeobecných národných korpusov, špecializovaných korpusov, výsledkov počítačovej lexikografie, vývoja nástrojov na budovanie a využívanie korpusov a na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka. Vystúpenia popredných odborníkov z týchto oblastí boli určené predstaviteľom decíznej i podnikateľskej sféry, ako aj všetkým záujemcom zo širokej vedeckej obce a vysokých škôl.


Jazyková kultúra a terminológia

 • Bratislava, 27. september 2012
 • Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea PaedDr. Mateja Považaja, CSc.

  fotogaléria


Slovník a používatelia jazyka

 • Smolenice, 8. – 10. októbra 2012
 • Medzinárodná vedecká konferencia venovaná 100. výročiu narodenia PhDr. Štefana Peciara, CSc.

  fotogaléria