Archív konferencií za rok 2011

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny

 • Bratislava, 17. marca 2011
 • Prezentácia kolektívnej monografie.


Syntax a morfológia – väzby a súvislosti

 • Nitra, 17. mája 2011

  Vedecký seminár pri príležitosti 25. výročia úmrtia prof. PhDr. Jána Oravca, DrSc.


Vedecký seminár venovaný prof. PhDr. Jozefovi Mistríkovi, DrSc.

 • Bratislava, 9. júna 2011


18. slovenská onomastická konferencia

 • Prešov, 12. – 14. septembra 2011


Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte

 • Smolenice, 21. – 23. septembra
 • Medzinárodná vedecká konferencia.


SLOVKO 2011

 • Modra 20. – 22. októbra 2011
 • Medzinárodná konferencia v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a mnohojazyčnosti / Sixth International Conference of Natural Language Processing and Multilinguality


CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE JAZYKOVEDCOV (a valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV)

 • Častá-Papiernička 14. – 16. novembra 2011

  fotogaléria


Kolokvium mladých jazykovedcov

 • Šachtičky pri Banskej Bystrici, 30. novembra – 2. decembra 2011