Archív konferencií za rok 2010

prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.

  • Bratislava, 8. decembra 2010

Seminár venovaný okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Vincenta Blanára, DrSc.


XX. kolokvium mladých jazykovedcov (jubilejné)

  • Častá-Papiernička, 24. – 26. november 2010


Človek a jeho jazyk

  • Smolenice, 20. – 22. januára 2010

Medzinárodná konferencia venovaná 90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého.


prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

  • Bratislava, Univerzitná knižnica, 7. január 2010

Seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc., zameraný na otázky areálovej lingvistiky, dialektológie, lingvistickej kartografie a lexikografie, jazykovej kultúry a umeleckého prekladu