Archív konferencií za rok 2009

XIX. kolokvium mladých jazykovedcov

  • Modra-Harmónia, 18. – 20. november 2009


II. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

  • Častá-Papiernička, november 2009
  • Predstavenie projektov a prác na jednotlivých slovakistických pracoviskách.


Privítajme knihu

  • Bratislava, 2. júna 2009
  • Prezentácia knihy.


Vedecký seminár k 100. výročiu narodenia Eugena Jónu

  • Bratislava, 21. apríl 2009
  • Vedecký seminár.


Slovo – Tvorba – Dynamickosť

  • Modra, 11. – 12. marec 2009

    Vedecká konferencia konaná pri príležitosti jubilea PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc.

fotogaléria