POĎAKOVANIE ZA VYDARENÝ ŠTÚR-ŽÚR

Je 22. máj a Štúr-žúr je za nami. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili prvého a (možno) jediného ročníka tohto festivalu, ktorý prekonal všetky očakávania. Pred polnocou sa zo Starej tržnice trúsili poslední návštevníci, v priebehu dnešného rána sa odtiaľ vytratili aj posledné stopy po festivale. My, organizátori sa konečne vraciame do pokojnejších „neštúrovských“ koľají. V najbližších dňoch sledujte náš Facebook, budeme tam postupne pridávať fotoalbumy profesionálnych i amatérskych fotografov, ktorí zvečnili tento zážitok (pre nás aj tak nezabudnuteľný).

Tešíme sa na vás najbližšie v roku 2115 a ešte raz ďakujeme:

• návštevníkom všetkého druhu, od žiakov až po vedcov a širokú verejnosť

• účastníkom, ktorí na pódiu alebo pod strechami stánkov vytvorili jedinečnú atmosféru

• našim partnerom a sponzorom, bez ktorých by Štúr-žúr nebol

• organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí z vízie urobili festival nie naplnených, ale prekonaných predstáv


Festival sa konal pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslava Števčíka.

Štúr-žúr sa uskutočnil vďaka podpore:

• destinačného partnera TURISTICKÝ REGIÓN BRATISLAVA

• BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

a ďalších partnerov:

• Slovenský národný korpus

• Sashe.sk

• Martinus.sk

• Jablčnô

• Slovenský filmový ústav

• San Marten

• Edukácia@Internet

• Štúr Café

• Juliš travel

VŠETKÝM PARTNEROM ĎAKUJEME!