Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

2018 – 2021

Zodpovedný riešiteľ: Mária Šimková

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Gajdošová, Radovan Garabík, Rudolf Hladík, Agáta Karčová, Beata Kmeťová, Jana Levická, Daniela Majchráková, Beata Taberyová, Miroslav Zumrík

Program: ŠPVV