1. stretnutie: Môj vzťah k spisovnosti

23. 11. 2011

Prítomné: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková

2. stretnutie: Spisovnosť a norma

8. 12. 2011

Prítomní: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Matej Meterc

3. stretnutie: Kodifikácia

10. 1. 2012

Prítomné: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Boglárka Bilásová

4. stretnutie: Bilingvizmus

24. 1. 2012

Prítomní:Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Matej Meterc, Boglárka Bilásová

5. stretnutie: Učebnice slovenčiny

14. 2. 2012

Prítomné: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Boglárka Bilásová

6. stretnutie: Jazykovopolitická stratégia SR

3. 2012

Prítomné: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Boglárka Bilásová

7. stretnutie: Dotazníky

21. 3. 2012

Prítomní: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Matej Meterc, Boglárka Bilásová

8. stretnutie: Jazykovopolitická stratégia SR

3. 4. 2012

Prítomné:Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Zuzana Mikušová, Boglárka Bilásová

9. stretnutie: Prezentácia pripravovaných príspevkov na konferenciu Rara Avis Trnava

23. 4. 2012

Prítomné: Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová,

10. stretnutie: Prezentácia pripravovaných minimových prác

21. 5. 2012

Prítomné: Júlia Vrábľová, Lucia Satinská, Eva Győriová Baková, Zuzana Mikušová, Boglárka Bilásová

11. stretnutie: Narrative Interviews

22. 10. 2013

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász, Danka Široká, Alena Bohunická, Kristína Piatková

Prítomný: Szilárd Sebők.

12. stretnutie: Metajazykové diskurzy

11. 11. 2013

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász, Alena Faragulová, Katarína Muziková, Kristína Piatková

Prítomný: Szilárd Sebők

13. stretnutie: Jazykový problém

9. 12. 2013

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász, Danka Široká, Alena Bohunická, Kristína Piatková

Prítomný: Szilárd Sebők

14. stretnutie: Jazyk a emócie

20. 1. 2014

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász, Alena Faragulová, Danka Široká

Prítomný: Szilárd Sebők

15. stretnutie: Jazyk vylúčenia

3. 3. 2014

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Anežka Krausová, Boglárka Bilász

Prítomný: Szilárd Sebők

16. stretnutie: CDA v praxi

1. 4. 2014

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász

Prítomný: Szilárd Sebők

17. stretnutie: Agency

6. 5. 2014

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász

Prítomný: Szilárd Sebők

18. stretnutie: Ciele našich prác

10. 12. 2014

Prítomní a prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Boglárka Bilász, Szilárd Sebők, Tomáš Lakatoš

19. stretnutie: Nový začiatok

18. 11. 2015

Prítomné: Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Perla Bartalošová, Jaroslava Kmiťová, Agáta Karčová, Katarína Gajdošová, Daniela Majchráková

20. stretnutie: Cudzosť – jazyk – spoločnosť (kniha)

13. 1. 2016

Prítomné: Lucia Satinská, Perla Bartalošová, Jaroslava Kmiťová, Petra Kollárová, Katarína Gajdošová, Daniela Majchráková, Michaela Kajanová, Zdenka Schwarzová, Mária Šimková, Katarína Gajdošová, Klára Buzássyová, Kristína Piatková

21. stretnutie: Analýza predvolebných kampaní

17. 2. 2016

Prítomné: Lucia Satinská, Perla Bartalošová, Jaroslava Kmiťová, Tamara Zajacová

22. stretnutie: Prirodzenosť

16. 3. 2016 Prítomné: Lucia Satinská, Perla Bartalošová, Jaroslava Kmiťová

23. stretnutie: Korpusová lingvistika

20. 4. 2016

Prítomné: Katarína Gajdošová, Mária Šimková, Jaroslava Kmiťová, Lucia Satinská, Perla Bartalošová, Daniela Majchráková, Júlia Vrábľová, Michaela Kajanová