Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Martine Ivanovej
  • Kataríne Ballekovej

Novinky na stránke

  • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici
  • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.
  • 4. 10. 2019: Zverejnený program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a ďalšie informácie k podujatiu

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Srdečne vás pozývame na prednášku

doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D., a Mgr. Jany Davidovej Glogarovej, Ph.D.,

(Katedra českého jazyka Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity)

s názvom

Český Fico, moravské Gabčíkovo (sémantika vlastních jmen – kolokace, tematizace),

ktorá sa uskutoční

3. októbra 2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26) v Bratislave.


Tézy prednášky

Přednáška se věnuje tématu sémantiky vlastních jmen (antroponym i toponym), jejího konstituování (deskriptivistická teorie) a proměn. Na materiálu především publicistiky zahrnuté do Českého národního korpusu, ale i memoárové a cestopisné literatury ukazuje možnosti využití kolokační analýzy při sledování sémantiky proprií, ale také se zabývá jejich tematizací jako stylistickým prostředkem.