Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Kataríne Vužňákovej
  • Soni Rešovskej

Novinky na stránke

  • 24. 1. 2020: Pozvánka na prednášku J. Dudášovej v Bratislave
  • 22. 1. 2020: Zverejnený program vedeckého seminára venovaného životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozývajú na prednášku

prof. Marka Stabeja z Univerzity v Ľubľane,

s názvom

Slovinská jazyková politika 2019,

ktorá sa uskutoční

5. decembra 2019 (štvrtok) o 11.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).

Prednáška odznie v slovinskom jazyku, prezentácia bude v slovenčine.


Marko Stabej je riadnym profesorom slovinského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane a vedúcim Katedry slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách vo Viedni, Maribore, Klagenfurte, Záhrebe a Kopri. V centre jeho vedeckého záujmu je súčasná a historická sociolingvistika, textová lingvistika, štylistika a korpusová lingvistika. Bol členom redakčného tímu referenčného korpusu slovinského jazyka FIDA (1998 – 2000), vedúci projektu Komunikačný prah slovinčiny (2000 – 2003, knižná forma 2004), aplikatívneho výskumného projektu Jazykové zdroje slovinčiny (2003 – 2005, výsledok korpus FidaPLUS) a projektu Slovinská korpusová sieť (2004 – 2006). Ako predstaviteľ Univerzity v Ľubľane spolupracoval na projekte Dylan v rámci 6. rámcového programu EÚ (2006 – 2011), ktorý sa zaoberal kľúčovými aspektmi viacjazyčnosti v EÚ. V rokoch 2009 – 2011 bol členom národnej skupiny, ktorá pripravovala bielu knihu pre oblasť školstva. Bol tiež vedúcim tímu, ktorý v roku 2011 pripravil návrh nového národného programu jazykovej politiky Slovinskej republiky. Je autorom dvoch monografií V spoločnosti s jazykom (2010) a Má ísť o jazyk (2017).