Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Martine Ivanovej
  • Kataríne Ballekovej

Novinky na stránke

  • 8. 10. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida v Banskej Bystrici
  • 7. 10. 2019: POZOR!!! Dočasne zrušená jubilejná prednáška M. Smatanu. Nový termín prednášky zverejníme včas.
  • 4. 10. 2019: Zverejnený program 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov a ďalšie informácie k podujatiu

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici a Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

vás srdečne pozývajú na prednášku

doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D.,
z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave

s názvom

Kde je Anděl? (Koncept krajiny ve výzkumu toponymie),

ktorá sa uskutoční

14. októbra 2019 (pondelok) od 15.30 hod. do 16.50 hod.

na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela (Tajovského 51, miestnosť K 012) v Banskej Bystrici.