Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Kláre Buzássyovej
  • Giorgiovi Cadorinimu

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozývajú na prednášku

doc. Tadeje Rozman z Univerzity v Ľubľane,

s názvom

Jezikovna Slovenija – portál pre súčasné jazykové otázky,

ktorá sa uskutoční

5. decembra 2019 (štvrtok) o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).

Prednáška odznie v slovinskom jazyku, prezentácia bude v slovenčine.


Tadeja Rozman získala doktorát na Katedre slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. V roku 2004 sa zamestnala na Katedre translatológie, spolupracovala s viacerými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami. Pracovala na projektoch zaoberajúcich sa korpusovou lingvistikou, jazykovou didaktikou, lexikografiou a jazykovou politikou, má však skúsenosti aj s vyučovaním slovinčiny ako druhého a cudzieho jazyka a testovaním jazykových znalostí. Je členkou redakcie portálu venovaného jazykovej politike Jezikovna Slovenija a jazykovedkyňou, ktorá verí, že jazyk je najkrajší vtedy, keď môže existovať vo všetkej svojej rôznorodosti. Na Fakulte verejnej správy Univerzity v Ľubľane pracuje od roku 2018.