Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Jane Končalovej
 • Štefanovi Liptákovi
 • Jane Benkovičovej
 • Jane Pekarovičovej
 • Jánovi Sabolovi
 • Kristíne Vrlíkovej
 • Dáši Zvončekovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Pri príležitosti významného životného jubilea našej vzácnej kolegyne

prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.,

pripravujeme zborník vedeckých štúdií

Slovanské nárečia v čase a priestore

zameraný najmä na kľúčové oblasti výskumnej činnosti jubilujúcej dialektologičky:

 • nárečová lexika a jej lexikografické spracovanie;
 • nárečová syntax;
 • jazykový zemepis (areálová lingvistika).

Dovoľujeme si Vás osloviť s pozvaním na uverejnenie Vášho príspevku v tomto zborníku. (Jazyky príspevkov: slovenčina, ostatné slovanské jazyky, angličtina, nemčina.)

Na počesť jubilantky zároveň pripravujeme jednodňové medzinárodné vedecké kolokvium, na ktoré Vás týmto srdečne pozývame. Kolokvium sa uskutoční dňa 5. februára 2020Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA (Štefánikova 3, Bratislava), účastnícky poplatok je 20 €.

Všetky odovzdané príspevky môžu byť po posúdení publikované v pripravovanom zborníku, na slávnostnom kolokviu sa však z časových dôvodov budú prezentovať len vybrané príspevky.

Prosíme Vás, aby ste do prihlášky uviedli aj informáciu o tom, či máte v prípade vybrania Vášho príspevku záujem osobne s ním vystúpiť na kolokviu.

Termín poslania prihlášky: do 15. 9. 2019 na adresu <ferencikova2020@juls.savba.sk>.

Vydanie zborníka plánujeme do konca roka 2020. Bližšie požiadavky na rozsah a úpravu príspevkov a termín ich odovzdania Vám oznámime po kolokviu. Ďalšie informácie o podujatí Vám pošleme v 2. cirkulári.

Organizačný tím (členovia dialektologického oddelenia):

 • Mgr. Martin Chochol, PhD.
 • Mgr. Patrícia Ráczová
 • Mgr. Katarína Balleková, PhD.
 • PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

 • PhDr. Dagmar Šimunová

 • Mgr. Ľubica Dvornická

Dokumenty na stiahnutie