Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

 • 21. slovenská onomastická konferencia s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte (10. – 12. september 2019, Nitra)

 • M. Šekli: Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov (22. máj 2019, Bratislava, prednáška)

 • S. Zolňanová: Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) (3. máj 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • V. Patráš: K štylistike slovnej zásoby v aktuálnej e-publicistike (30. apríl 2019, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

 • L. Majerová – E. Melicherová: prednáška a diskusia o vyučovaní slovenského jazyka na gymnáziách (16. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • O. Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus (11. apríl 2019, Bratislava, prednáška)

 • J. M. Tušková: Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci (8. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • K. Sikora: U podstaw polskiej grzeczności (2. apríl 2019, Prešov, prednáška)

 • P. Odaloš: Štýl, pamäť a manipulácia v reláciách o veštení (18. marec 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Mikušiak: Píšeme záverečnú prácu (4. marec 2019, Trnava, prednáška)