Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ladislavovi Kučerovi
 • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
 • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

 • M. Šekli: Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov (22. máj 2019, Bratislava, prednáška)

 • S. Zolňanová: Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) (3. máj 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • V. Patráš: K štylistike slovnej zásoby v aktuálnej e-publicistike (30. apríl 2019, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

 • L. Majerová – E. Melicherová: prednáška a diskusia o vyučovaní slovenského jazyka na gymnáziách (16. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • O. Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus (11. apríl 2019, Bratislava, prednáška)

 • J. M. Tušková: Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci (8. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • K. Sikora: U podstaw polskiej grzeczności (2. apríl 2019, Prešov, prednáška)

 • P. Odaloš: Štýl, pamäť a manipulácia v reláciách o veštení (18. marec 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Mikušiak: Píšeme záverečnú prácu (4. marec 2019, Trnava, prednáška)