Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

 • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
 • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

 • Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb (4. december 2018, slávnostné kolokvium venované K. Buzássyovej, Bratislava)

 • XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (21. – 23. november 2018, Banská Bystrica)

 • J. Hladký – A. Závodný: Čo prezrádzajú názvy slovenských riek (5. november 2018, prednáška s diskusiou, Trnava)

 • P. Kowalski – J. Wachtarczyková: Parametrizácia vedy v Poľsku – jej prejavy a vplyv na spoločenskovedný výskum (aktuálna situácia v Inštitúte slavistiky Poľskej akadémie vied) (25. október 2018, Bratislava, prednáška)

 • slávnostné zasadnutie členskej základne pobočky a spriatelených osôb (18. október 2018, Banská Bystrica)

 • Ľ. Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku (9. október 2018, Bratislava, prednáška)

 • Komunikácia v odborných reflexiách (12. – 13. september 2018, 10. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica)

 • P. Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa (22. máj 2018, prednáška, Bratislava)

 • I. Hrubaničová: Jazykové poradenstvo Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny (prednáška, 15. máj 2018, Bratislava)

 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (prednáška, 10. máj 2018, Košice)

 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (9. máj 2018, prednáška, Košice)

 • J. M. Tušková: Postupy a metódy kritického myslenia vo výučbe češtiny pre cudzincov (24. apríl 2018, prednáška, Banská Bystrica)

 • M. Vondráček: Redefinícia slangu, argotu a profesijnej reči (so zameraním na argot) (24. apríl 2018, prednáška, Banská Bystrica)

 • L. Stěpanová: Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině (19. apríl 2018, prednáška, Ružomberok)

 • Z. Vychodilová: Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština) (18. apríl 2018, prednáška, Ružomberok)

 • M. Mikušiak: Ako nezlyhať pri písaní (18. apríl 2018, prednáška, Trnava)

 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (17. apríl 2018, prednáška, Trnava)

 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (16. apríl 2018, prednáška, Trnava)

 • M. Marvanová: Historické aspekty vo vývoji češtiny v role domáceho spisovného jazyka (12. apríl 2018, prednáška, Banská Bystrica)

 • J. Levická: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (27. február 2018, prednáška, Bratislava)

 • I. P. Lysakova: Социолингвистическая методика изучения советской прессы: исторический и теоретический аспекты (Sociolingvistická metodika výskumu sovietskej tlače: historické a teoretické aspekty) (20. február 2018, prednáška, Banská Bystrica)

 • L. N. Beľajeva: Теория и практика современной компьютерной лингвистики (Teória a prax súčasnej počítačovej lingvistiky) (20. február 2018, prednáška, Banská Bystrica)