Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Bronislave Chocholovej

Novinky na stránke

  • 19. 9. 2019: Pozvánka na prednášku J. Davida a J. Davidovej Glogarovej, ktorá sa uskutoční v Bratislave
  • 19. 9. 2019: Doplnené tézy k jubilejnej prednáške M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave
  • 9. 9. 2019: Pozvánka na jubilejnú prednášku M. Smatanu, ktorá sa uskutoční v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

sa uskutoční

v termíne 20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1) v Nitre

pod záštitou nitrianskej pobočky SJS pri JÚĽŠ SAV.

Všetky informácie o podujatí vrátane prihlášky nájdete stránke nitrianskej pobočky.