SOCIOLINGUISTICA SLOVACA

Tu nájdete vybrané čísla časopisu Sociolinguistica Slovaca.

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon).


Sociolinguistica Slovaca 2015


Sociolinguistica Slovaca 2013


Sociolinguistica Slovaca 2007


Sociolinguistica Slovaca 2000


Sociolinguistica Slovaca 1999


Sociolinguistica Slovaca 1997


Sociolinguistica Slovaca 1996


Sociolinguistica Slovaca 1995